Ukritisk mediedekning av Venezuela

Til tross for alle de fine ordene om å avsløre "falske nyheter", er medienes hukommelse kort levd når gjelder Venezuela.

NRKs Urix artikkel om Venezuela 17. april bærer preg av «klipp og lim»-metoden og latskapsjournalistikk. En ukritisk videreformidling av opposisjonens forvrengte fremstillinger bidrar ikke til å forstå den politiske situasjonen i det hardpresset og kriserammet landet.

Allerede i åpningssitatet ser vi hvordan informasjon er utelatt for å skape et bestemt inntrykk blant leserne: At forsvarsminister Vladimir Padrino stadfestet hærens lojalitet til presidenten brukes for å gi inntrykk av et autoritært og truende samarbeid mellom regjeringen og hæren. Men dette skulle bare mangle: Presidenten er «Comander in Chief» for landets militære styrker. At forsvarsministeren ikke er lojal mot egen regjering ville ha vært mytteri.

Journalistene Paal Wergeland og Charlotte Berrefjord Bergløff unnlater å fortelle fortsettelsen av forsvarsministerens tale. Der presiserer han at militæret garanterer opposisjonens grunnlovsfestet rett til fredelig demonstrasjoner. Når dette kommer fram er det ikke lenger et truende, autoritært forsøk på å kneble opposisjonen, som media prøver til stadighet å fremstille. Det er heller et forsøk for å roe ned konfliktstemning og motarbeider opposisjonens oppfordring til militære opprør.

I motsetning til i de fleste høgrestyrte land i Latin Amerika, hvor det er sivile opposisjonsmedlemmer som har blitt drept i demonstrasjoner, ser man i Venezuela en tendens til at de voldelige opposisjonsdemonstrasjonene for det meste har gått utover sikkerhetsstyrkene og regjeringens tilhengere. Noe som overnevnte journalistene også unnlater å forklare.

Så blir vi servert en sjokkerende nyhet; "i fjor hadde 75 prosent av Venezuelas befolkning et vekttap på 8,7 kilo i snitt" informasjon kommer fra meningsmålsinstitutt ENCOVI. Venebarometro og Datos har kommet med lignende meningsmålinger, og disse har gått "viral" i sosiale og redaksjonelle medier. Samtlige av disse meningsmålsinstituttene er alliert med opposisjonen og er betraktet som upålitelig og veldig politisert. Det ikke kan benektes at Venezuelas befolkning står over enorme utfordringer med matmangel og anskaffelse av basisvarer, men disse instituttene er mest opptatt av krisemaksimering.

Ja, Venezuela er i en dyp og alvorlige krisetid. Den vedvarende internasjonale økonomiske krisen har fått oljeprisene til å rase nedover. Krisen har blitt forverret mye grunnet elendig økonomisk styring, byråkratisering og korrupsjon. Men man kan ikke utelate å ta med rollen til opposisjonen og deres internasjonale støttespillere. En voldelig og saboterende opposisjon som helt siden Hugo Chávez kom til makten i 1999 har forsøkt seg for regimeskift på udemokratisk vis. Med statskupp, økonomiske og industriell sabotasje og voldelige demonstrasjoner. De har nektet å godkjenne hver ensete valgprosess som ikke har gått i deres favør, til tross for at uavhengige internasjonale observatører har betegnet Venezuelas valgsystem som en av de mest åpne og pålitelige i verden. Man kan spørre seg hvem det er som egentlig polariserer samfunnet?

USA bruker i tillegg sanksjoner, valutamanipulasjon, trusler og økonomisk støtte til den voldelige opposisjonen for å ytterligere forverre situasjon og fremskynde regimeskift. Sammen med en gruppe høgre nyliberale regjeringer i Latin-Amerika som prøver å isolere og ekskludere landet fra regionalt økonomisk samarbeid bruker USA nå Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS) til å forberede et regimeskift.

Balansert mediedekning er avgjørende for å kunne få et bilde av årsakene til krisen og matvaremangelen. Den ukritiske gjengivelsen av opposisjonens ideologisk pregede og manipulerte propaganda bidrar ikke til at NRKs lesere får forståelse for det geopolitiske maktspillet som utfolder seg i Venezuela.