Skoledirektør Astrid Søgnen i Oslo.

Uholdbart i Osloskolen

Striden rundt Astrid Søgnen, skolesjef for Oslo gjennom 18 år, har nådd en ny, ubegripelig topp.

En åpen, brutal maktkamp er avdekket mellom byråd og embetsverk. Situasjonen er uholdbar og må få en snarlig avklaring.

Astrid Søgnen leder 15.000 ansatte og 90.000 elever. Det er Norges største kommunale etat. Det er helt avgjørende at lærere og ansatte, foreldre og elever har tillit til henne og skoleverket hun leder. Nå har hun gått til åpen kamp mot byens politiske ledelse. I går kunne sittende skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) fortelle om at hun har «savnet samarbeidsvilje og lagarbeid» fra etaten Søgnen leder. Samme erfaring hadde den forrige skolebyråden i Oslo: Politiske beslutninger ble aktivt motarbeidet.

Dette mønsteret tyder på at embeteverket motsetter seg politiske beslutninger, hvilket er uhørt og uakseptabelt. Byråkrater og ledelse av embetsverk kan argumentere imot underveis i politiske prosesser, men kan ikke fortsette sin motstand når avgjørelsen er fattet. Da må alle forvente lojalitet. Dette er en forutsetning i vår forvaltning. Thorkildsen som politisk ansvarlig, kan ikke og må ikke tape denne kampen.

Onsdag skrev Aftenposten om et varsel mot nettopp Thorkildsen fra en eller flere av Astrid Søgnens egne direktører. Anklagene er alvorlige og må tas på alvor, men timingen er svært spesiell når dette kommer midt i en maktkamp der Søgnen og Thorkildsen åpenbart står imot hverandre, og Søgnens ansettelsesforhold er i spill. Bare dager etter at Søgnen var blitt varslet om at jobben hennes som etatdirektør skal drøftes, ble det sendt inn varsel mot byråd Thorkildsen. Hvis varslingsinstituttet er misbrukt som ledd i en strid, er dette svært alvorlig og svekker en varslerkultur som allerede står svakt i Oslo kommune.

Astrid Søgnen omtales som en stat i staten. Hennes vakt har vært lang. Hennes støttespillere er mange og mektige. Men hun kan ikke motsette seg politisk styring, for Osloskolen er ikke hennes. Hvis Astrid Søgnen er uenig i byrådets skolepolitiske linje, må hun gå av.