Ufred ved grensen

Noen få kilometer over svenskegrensen, ved en innsjø i de dype skoger, søker familien tilflukt og ro i helger og ferier.

I bokhyllen står bøkene som forteller noe om hvordan de svenske tilstandene var i riktig gamle dager. Vi kan lese om et sindig, fredfullt og hardtarbeidende folk. Spesielt har jeg merket meg bygdas historier om hvordan grensefolket i 1905 sto mellom soldater på norsk og svensk side i bønn for fred. Boken «Frid på jorden, fred i Norden: Bönerna vid gränsen» er sterk. Den forteller om mennesker som både ved unionsoppløsningen i 1905 og under krigsårene 1940 til 1945 var mest opptatt av det som samlet grensefolket og ikke det som splittet.

På butikken vanker nordmenn og svensker side om side. De fastboende svinger mellom norske og svenske ord alt etter som hvem de snakker med, og under fotball-VM satt vi på kafeen og holdt med Sverige, alle sammen. Jeg kan ikke tenke meg fredeligere sted på jord. I generasjoner har folket levd av skogen eller i industrien. De har arbeidet hardt. En gang bodde det over 1.000 mennesker i bygda og det var fire aktive menigheter. Nå er det under 200 fastboende igjen og både Betel og Filadelfia er stengt og solgt som feriehus til nordmenn.

Sagverket ble riktignok berget fra konkurs for noen år siden, men papirfabrikken er blitt mindre og Volvos bilstolfabrikk i nabokommunen er lagt ned. Stadig flere kjører til Norge for å jobbe. Sånn sett har de nok et nærmere forhold til egen arbeidsinnvandring over grensen enn integrering av annet enn hytteturister i egen bygd. De kjenner ikke på storbyens problemer og brennende biler, men de føler på landsbygdas fraflytting, skolen som ble stengt, arbeidsplasser som har forsvunnet og politiet som er timer unna når alarmen går om utenlandske kassebiler på innbruddstokt.

Søndag går disse fine folkene til valg. Tradisjonelt har de stemt på Socialdemokraterna og Centerpartiet, i alle fall er det disse to partiene som har pleid å styre kommunen som bygda tilhører. Centerpartiet har hatt ordføreren siden 2006. Mellom valget i 2010 og 2014 skjedde det likevel noe. Av bygdas 112 stemmer i 2010, gikk åtte til Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna. 7,14 prosent var ganske mye den gang. I 2014 var de åtte blitt til 20, eller 18,69 prosent, av totalt 109 stemmer. Søndag kan det hende at så mange som en tredjedel av de fine folkene på kafeen stemmer på Sveriges mest polariserende parti. Samtidig gikk partiet Feministiskt initiativ fram fra null stemmer i 2010 til åtte i 2014. Kanskje blir de også enda flere på søndag.

Det bekymrer meg litt at det står færre igjen i midten og ber om fred og fordragelighet. God fredag!