#uforsvarlig historie 25

"De ansatte i barnehagen vår er av de mest fantastiske og omsorgsfulle voksne mennesker man vill møte i løpet av livet og jeg har full tillit til dem, men ved flere anledninger opplever man at det rett og slett er mangelfull bemanning i barnehagen og man vet dette går utover både barna og foreldrene- men også de ansatte som ikke føler de strekker til!"

Barnet mitt har kommet hjem med blåmerker og skrapsår som ingen voksne kan forklare hvor kommer fra. Vi vet at de har oppstått i løpet av dagen når hen har vært i barnehagen. Ettersom at barnet ikke har hatt blåmerker/skrap når hen reiste hjemmefra. Barnet forklarer selv at det har skjedd mens hen var i barnehagen. 

Det har vært en situasjon hvor barnet har kommet seg usett inn i barnehagen (når det har vært utetid) og styrt med både vannsøl over hele avdelingen samt beveget seg mellom etasjer hvor det blant annet har ligget verktøy. Barnet har ikke skadet seg og det er skrevet avviksmelding. 

Jeg har opplevd ved henting på slutten av dagen (under utetid) å komme inn på avdelingen og sett små barn som ikke klarer å tørke seg selv, sitte alene inne på toalett uten voksne i nærheten. Tar meg selvsagt av oppgaven om å hjelpe og varsler de ansatte når vi går. 

Dette er bare noen av situasjonene som kan nevnes. De ansatte i barnehagen vår er av de mest fantastiske og omsorgsfulle voksne mennesker man vill møte i løpet av livet og jeg har full tillit til dem, men ved flere anledninger opplever man at det rett og slett er mangelfull bemanning i barnehagen og man vet dette går utover både barna og foreldrene- men også de ansatte som ikke føler de strekker til!