Uforståelig og urettferdig krav

Vi undrer oss over hvordan myndighetene kan finne årsaker til at sykepleiere utdannet utenfor EU skal behandles strengere enn de som er utdannet i Norge og innenfor EU?

I august startet 32 forventningsfulle sykepleiere utdannet i Filippinene, Etiopia, Eritrea, Serbia og Nepal på OsloMet. De skal være fulltidsstudenter i ett år for å få en utdanning som er jevngod med norsk sykepleierutdanning.

Allikevel mener myndighetene at de må testes i medisinske og naturvitenskaplige emner etter kompletterende utdanning ved OsloMet. Fagprøven går over to dager og koster 9000 kroner og vil forsinke autorisasjonsprosessen ytterligere 4–6 måneder. Som faglærere mener vi dette kravet er helt urimelig og urettferdig.

Som faglig ansvarlige for denne gruppen sykepleiere vet vi at utdanningen deres inneholder mye medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap og at de ofte har erfaring fra sykehus i sine hjemland. Gjennom forskning og utviklingsarbeid knyttet til filippinske sykepleiere, har vi sett at utdanningen de har gjennomført er svært krevende med streng disiplin og hardt arbeid.

For å bli autorisert som sykepleier i Norge får flere sykepleiere vedtak fra Helsedirektoratet om å gjennomføre kompletterende utdanning for å bli jevngod med norsk sykepleierutdanning. Ved OsloMet tilbyr vi kompletterende utdanning som er et 60 studiepoengs fulltidsstudium over ett år. Sykepleierne/studentene må komplettere med teori som er relevant for å kunne arbeide i norsk helsevesen, praksis i eldreomsorg og psykiatri og levere en avsluttende bacheloroppgave. Studentene blir i løpet av denne utdanningen testet grundig både praktisk, muntlig og skriftlig som kan likestilles med norsk sykepleierutdanning.

Vi undrer oss over hvordan myndighetene kan finne årsaker til at sykepleiere utdannet utenfor EU skal behandles strengere enn de som er utdannet i Norge og innenfor EU? Hva er den faglige begrunnelsen for at studiet ved OsloMet ikke gir tilstrekkelige kvalifikasjoner og kunnskaper for å få autorisasjon etter helsepersonelloven § 48a?

Vi har gjentatte ganger forsøkt å argumentere faglig for at sykepleierne/studentene ved vår utdanning bør få fritak fra denne fagprøven, noe det også er lovhjemmel for, men får avslag uten at vi forstår hvorfor Helsedirektoratet ikke tar mer hensyn til tidligere utdanning.