Bærekraftig turisme er et viktig verktøy til å skape og opprettholde fred.FOTO: CHRISTINE BAGLO

Turisme fremmer fred

Når du reiser til fremmede land, er du faktisk med på å skape fred! Det viser nye rapporter og studier. Derfor bør vi også se nøyere på turisme som et mulig bistandsverktøy.

Selv om du neppe tenker på det, er du faktisk ofte en liten fredsaktivist når du reiser til et fremmed land på ferie. Det er neppe dette du hadde i tankene da du valgte å reise (piker, sol, vin og karaokesang!) – men ringvirkningene av valgene dine kan ha store – og kanskje litt overraskende effekter. Derfor bør du også bruke feriepengene dine på koselige ting, som å spise lokalmat, kjøpe lokale håndverksprodukter og bruke lokale guider og transportører.

En åpen og bærekraftig turismesektor kan nemlig fremme fred, ifølge det nye studiet «Turisme som fredsfremmer» utført av Verdens reise- og turistråd (WTTC) i samarbeid med Instituttet for økonomi og fred (IEP). Studiet viser tydelig at det er en klar sammenheng mellom en bærekraftig turismesektor og «positiv fred», som forsterker de holdningene, institusjonene og strukturene som er med på å skape og opprettholde et fredelig samfunn. Tesen deres er at både myndigheter, privat sektor og enkeltmennesker vil gjøre seg ekstra flid med å stoppe vold og konflikter både på indre og ytre plan, for ikke å skremme bort turister – og gjennom å tilrettelegge for flere. Turisme kan også fremme lokalkultur og identitet, og være med på beskytte sårbare grupper mot overgrep fra myndighetene. En turistboikott fikk for eksempel myndighetene til å begå færre menneskerettighetsbrudd i Guatemala, og turismen var en driver for å demilitarisere Panama. Turisme er også med på å redusere grensekonflikter mellom Pakistan og India i Kashmir, og i Rwanda har gorillaturisme vært en driver for landminerydding, ifølge rapporten.

En annen ny rapport, utarbeidet av Pacific Asia Travel Association (PATA), peker på mye av det samme. De har studert den internasjonal turismens bevegelsesmønster på tolv destinasjoner i Sørøst-Asia som har en fortid som kolonier, og som har vært preget av politisk uro i etterkant. Hvis freden holder, blomstrer turismen og vice versa. Den hjelper økonomier til å vokse, reduserer ulikhetene mellom sosiale klasser, motkjemper fattigdom og gjør at folk kan utvikle en bedre forståelse for hverandre. Slik kan turisme fungere som et håp og en gulrot for steder i konflikt, og som et kraftfullt verktøy for å skape varig fred.

Reiseliv har også vist seg som et viktig alternativ når primærnæringene lider på grunn av klimaendringer og råvarepriskutt, og for å få økonomien i gang igjen etter finanskriser, som i Spania, Italia og Hellas. Fattigdom er den viktigste konfliktskaperne – når folk tvinges til å flytte på seg og krangle om livsnødvendige goder. Turismen kan også bringe med seg viktige demokratiske og liberale verdier i lukkede land – og var en av faktorene som var med på å tine fram den «demokratiske våren» i blant annet Tunisia og Egypt. Derfor kan det være like katastrofalt når turistene nå, av frykt, uteblir i de samme landene. Reiselivsindustrien er også en av de sektorene i verden som er flinkest til å få kvinner i arbeid.

All turisme er selvsagt ikke like bra, og turisme kan også være en kilde til ødeleggelse, undertrykkelse og konflikt. Effektive mekanismer som regulerer og beskytter det fysiske, sosiale og kulturelle miljøet, må være på plass. Utenlandske investorer må også pålegges å støtte lokale initiativer og arbeidskraft. Derfor kan bidrag til utvikling av bærekraftig turisme, noe Norge er et foregangsland for, være et særdeles godt bistandsverktøy, noe som vi i Norge bør bli langt mer oppmerksomme på.

Og ikke glem at du er en omreisende fredsdue og bistandsarbeider på ferien din. I mange land, som Nepal, trygler de som jobber i reiseindustrien, matbodene og butikkene om at vi ikke skal sende penger – men komme på besøk. Turistenes kroner havner i folkets lommer. Ikke i de korrupte politikernes.