Trygdede flest er ærlige folk

Like sikkert som julekvelden, men noe hyppigere, kommer oppslagene om trygdesvindlere som stjeler millioner fra fellesskapet.

NAV tar stadig flere svindlere, en minister sier det er viktig å få bukt med svindel for å beholde folks tro på velferdssamfunnet, en stortingspolitiker roper på et eget trygdepoliti. Avisene skriver om rekord i trygdesvindel.

Jeg får inntekten min fra NAV og det har jeg gjort i noen år nå. Som de fleste som er i den situasjonen kjenner jeg at det stikker litt hver gang den offentlige debatten svinger innom trygdemisbruk og dyre uførepensjonister, naving og at stadig flere svindler et dumsnilt velferdssamfunn.

Trygdesvindel er bandittvirksomhet, det er bra og nødvendig at folk som svindler blir tatt. Velferdssamfunnet bygger på tillit og vi trenger kontroll mot trygdemisbruk.

Skal man dømme etter oppslagene i media de siste årene så er trygdesvindel et stort og økende problem. Det er ingen tvil om at trygdesvindel finnes, og at vi må etterforske og anmelde det akkurat som all annen svindel og bedrag. Men er det virkelig mer trygdesvindel nå enn før, og hvorfor blir det flere anmeldelser hvert år? Hvor mye betales ut og hvor mange prosent utgjør svindelen? Jeg savner sammenheng og mer informasjon når Fredriksstad Blad forteller at 58 østfoldinger er anmeldt for trygdebedrageri i 2012, at dobbelt så mange er anmeldt som året før og det er satt "ny rekord i trygdesvindel på landsbasis i 2012".

Ved årtusenskiftet var det to personer i trygdeetaten som hadde som jobb å avsløre svindel. I 2011 hadde NAV Kontroll hele 105 ansatte til å gjøre jobben. Det ville være rart om det ikke ble flere anmeldelser, spesielt når vi tar med utviklingen i databehandling og hvor lett det er blitt å samkjøre registre og slik finne svindlere. Det er heldigvis mye vanskeligere å svindle nå.

Flere anmeldelser er et resultat av større innsats mot svindel, ikke av at det er mer svindel nå enn før. "Vi har ikke grunnlag for å si at det har blitt mer svindel, men vi ser at flere blir tatt enn før", sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt til VG. NAV Kontroll har fått mer penger og flere ansatte, og det gir resultater.

Hvor mange skurker finnes det så blant uførepensjonister, arbeidsledige og syke, og hvor stor andel av pengene som betales ut går til svindel? Hvor stort er egentlig problemet? I Østfold ble 58 personer anmeldt for trygdesvindel. Vi har over 23 000 uførepensjonister i fylket, 11 061 mennesker på arbeidsavklaringspenger, 4502 arbeidsledige og rundt 37 000 tusen østfoldinger som får utbetalt barnetrygd, omtrent tyve prosent av dem er enslige forsørgere og får mer på grunn av det. Da er i grunnen ikke 58 anmeldelser så skremmende mange. Det er mange som får en eller annen form for trygdeytelse i Norge, det virker som det er svært få mennesker som svindler.

I hele landet ble 1199 mennesker anmeldt for trygdesvindel i fjor, for et samlet beløp på 210 millioner kroner. Det er mye penger, men statsbudsjettet for 2013 setter av hele 369 milliarder til ytelser fra folketrygden. 210 millioner er godt under en promille av det beløpet.

Skattesvik koster fellesskapet langt mer. I fjor oppdaget Skatt Øst skattesvik for 9,3 milliarder kroner, og Jan-Egil Kristiansen, sjef for Skattekrim i regionen, sier han kan garantere ti kroner i inntekt for staten for hver krone han får bruke på kontroll. Til bladet Skattebetaleren sier Kristiansen at "i Sverige opererer man med et skattegap på fem prosent, og overført til Norge ville det i så fall utgjøre 125 milliarder kroner. Det er ingen grunn til å tro at problemet er veldig mye mindre i Norge enn i Sverige. Uansett mener vi det unndras mange milliarder fra beskatning, og da er det et stort samfunnsproblem."

210 millioner blir ganske så smått i sammenligning, selv om det kan være store mørketall. Disse tallene gir ingen grunn til trygdepanikk. Folk flest er ærlige når de går på trygd, også vi østfoldinger.

Av Ken Jackson, leder NHF Fredrikstad.

Kronikken ble trykket i Fredriksstad Blad 13 februar 2013.