Trump – alltid en vinner

Kan man ikke tape valget, kan man heller ikke tape ansikt.

Hva kan politisk psykologi lære oss om president Trump før valget i USA?

I Trump sin kommunikasjon om seg selv maler han frem et sterkt, overordnet narrativ: Trump er en vinner. Det kan virke som Trump har to hovedprioriteringer i disse dager.

For det første, å vise verden at en covid-19-infeksjon ikke påvirker den sterke mannen Trump – og at han nå har overvunnet viruset. For det andre, å presentere valget på en måte som gjør at han ikke kan tape.

I presidentdebatten 29. september omtalte Trump valget som «rigget».

Les også: Anonym forfatter bak Trump-bok står fram

Trumps delegitimering av et tap har pågått lenge. I psykologiske studier ser vi hvor viktig det er for folk å unngå såkalte narrative brudd, da vi ønsker å oppleve oss selv – og fremstå – i tråd med det narrativet vi skaper om oss selv.

For en som alltid vinner, vil et tap være et brudd med det narrativet man har om seg selv. Men dette kan man blant annet håndtere gjennom en delegitimering – taper Trump valget nå, så har han ikke tapt.

Den andre siden har stjålet valgseieren.

Per 12. oktober i en undersøkelse fra FiveThirtyEight, har Biden 10,5 prosentpoeng mer enn Trump (og i en undersøkelse fra the Guardian 13. oktober er tallet 17 prosentpoeng).

Undersøkelsen setter Trumps sjanse til å vinne til kun 14 prosent, så en «rigging» av et tap er relevant for en leder med et sterkt behov for å opprettholde et narrativ om seg selv som en som alltid vinner.

Trumps mistro til valget er hovedsakelig knyttet til den økte bruken av poststemmer, som er et koronatiltak.

Han har uttalt at poststemmer er veldig farlig for USA på grunn av potensiell valgfusk. I debatten listet Trump opp flere tilfeller av juks med disse poststemmene (hvorav flere av tilfellene siden har blitt tilbakevist), og sa om valget: «this is going to be fraud like you’ve never seen».

23. september sa han at han tror dette valget vil ende i Høyesterett.

Dette på tross av at det generelt sett er lite valgfusk i USA. En analyse utført av Brennan Center for Justice fant at det er mer sannsynlig at USAnere blir truffet av lynet enn at de jukser i valget.

Fem stater har nesten alle valg via post, og rapporterer om svært lite juks. Det har også blitt nevnt av flere, inkludert Trump selv, at poststemmer «for whatever reason, doesn’t work out well for Republicans.»

Fra begynnelsen av sitt kandidatur har Trump vist at spillereglene er for andre enn ham selv.

På spørsmål om han vil gå av om han taper, og om han vil mane sine velgere til ro, sa han i presidentdebatten 29. september: «Jeg håper det blir et rettferdig valg. Hvis det er et rettferdig valg, så er jeg hundre prosent med. Men om jeg ser manipulering av titusenvis av stemmer, det kan jeg ikke gå med på. Det betyr at valget er falskt.»

Dette utsagnet står i stor kontrakt til Biden sin uttalelse i samme debatt, der han sier han vil akseptere utfallet av valget: «Og hvis det blir meg, fint, og hvis det ikke blir meg, så støtter jeg utfallet. Og jeg vil være president ikke bare for demokratene, men president for både demokrater og republikanere.»

Også i visepresident-debatten kom temaet om fredelig overføring av makt opp, og visepresident Pence svarte at han trodde Trump kommer til å vinne, og at han selv og Trump jobber hver dag for å stanse denne bruken av poststemmene som kommer til å føre til massive muligheter for valgfusk.

Her svarer Pence altså ikke på om han kommer til å respektere valgets utfall.

Samlet sett kan denne taktikken virke på den måten at Trump uansett utfall av valget ikke taper ansikt blant sine egne, for han har jo egentlig vunnet (uavhengig av om han faktisk gjør det).

Annonseres Biden som valgvinner, så er det fordi demokratene har jukset med poststemmer og annen venstre-taktikk. I et land hvor store deler av befolkningen, og særlig den republikanske siden, har liten tiltro til staten og institusjoner, og det allerede er stor grad av politisk polarisering, så kan dette være brennbart materiale.

Trump sa selv i debatten 29. september: «This is not going to end well.»

For ham selv er det derimot kanskje nettopp det det gjør. For kan du ikke tape valget, så kan du heller ikke tape ansikt. Noen ganger – for noen – er det å vinne viktigere enn mye annet. Da er det ikke alltid viktigst hvordan seieren ser ut. Budskapet fortsetter Trump dermed aktivt med, som han nylig skrev på Twitter: «Dette blir det mest korrupte valget i amerikansk historie!»