Trist tradisjon

Det de sitter igjen med, er et overpriset krypinn, langt fra andre studenter og lærestedet sitt.

Det er blitt en trist tradisjon. Hvert eneste år står tusenvis av studenter uten bolig når de skal begynne på høyere utdanning. Mange av disse har fått studieplass i Oslo, og må inn i ett av landets dyreste leiemarkeder. Norsk studentorganisasjons nye boligundersøkelse har vist at dekningsgraden av studentboliger i Oslo er gått ned, noe som gjør at historisk mange studenter må kjempe i det private leiemarkedet. Det de sitter igjen med, er et overpriset krypinn, langt fra andre studenter og lærestedet sitt. Når regjeringen sier at «en satsing på kunnskapssamfunnet» er det viktigste for dem, må studentboliger være en hovedprioritering.

Studentbevegelsen jobber kontinuerlig med å få flere studentboliger i hele landet. Og det er utvilsomt viktig. Studentboliger er både en investering i studentenes økonomi, men også i et lettere leiemarked for alle. For at denne effekten skal gjøre seg gjeldende, må vi imidlertid se en mye høyere takt i utbyggingen av studentboliger enn noensinne. Dette er ikke bare et statlig ansvar. Når byrådsleder Stian Berger Røsland blant annet har uttalt til Universitas i fjor at «Oslo skal være Norges beste studentby (…). Vi ønsker derfor å bygge 2.000-3.000 nye studentboliger hvert år. Særlig i de store universitetsbyene», er det på tide at Oslo kommune tar sitt ansvar for studentboligbyggingen. Dette kan de gjøre på mange måter, både ved å regulere flere tomter til studentboliger, ved å behandle studentsamskipnadens byggesaker hurtig og effektivt, og ved å forskuttere tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Kort sagt; byrådslederen må gjøre ord til handling.

Studentsamskipnadene må hvert år søke til Kunnskapsdepartementet om tilskudd til bygging av studentboliger. Dette tilskuddet dekker ikke alltid hele kostnaden ved byggeprosjekter. For at SiO skal ha sikkerhet nok til å kunne bygge så fort som mulig bør Oslo kommune forskuttere den siste halvparten av tilskuddet til samskipnaden. Dette har blitt gjort i både Sandnes og Stavanger, og det er ingen grunn til at ikke Oslo kommune også kan gjøre dette. Svært mange av landets spinoffbedrifter fra forskning kommer fra UiO, og Oslo er godt etablert som kunnskapsby. Likevel er ikke Oslo den studenthovedstaden både studenter og politikere drømmer om. En håndfast kommunal studentboligsatsing vil være et signal om at byens politikere ser på studentene som en ressurs, ikke en byrde. Det er tross alt dagens studenter som driver morgendagens kunnskapsby.