Trident Juncture 2018: Norge som NATOs killing fields

USA ut av Norge! Norge ut av NATO!

IQ-BLUES

Hva er det som skjer bak de høyeste pannene.
Ånder i luftige svev over vannene.
Stjerner i håret og drømmer i lommene.
Store visjoner i bomberommene.

Hvem er det som sitter i hjernepalassene.
Med elektronskyer i luftmadrassene.
Hvem er det som strever med plastfantasiene.
Hvem er det som lever av dødsindustriene.

(1975)