Trettebergstuen på autopilot

Vi kan ikke henge fast i fortiden når det er fremtidens likestilte arbeidsliv og omsorg for barna det er snakk om.

Jeg hadde for store forhåpninger til fedre og arbeidsgivere da jeg foreslo å fjerne fedrekvoten i 2010. Derfor er jeg sikker på at det er helt riktig av regjeringen å dele permisjonen i en del til mor og far, og en siste del til fri fordeling.

Den nye ordningen skal etter planen gjelde for barn født fra og med 1. juli 2018. Jeg skjønner det er krevende for Ap at det er en borgerlig regjering som gjennomfører historiske tiltak for bedre likestilling, men er glad for signaler om at de støtter forslaget.

Dette vil bidra til at flere menn kan bruke mer tid hjemme sammen med barna sine og familiene gis valgfrihet til å disponere 16 uker av permisjonen helt fritt. Ordningen vil gi fleksibilitet for familiene til å velge de løsningene som passer best, samtidig som vi vet at likestilling hjemme også gir mer likestilling i arbeidslivet.

Likestilling kommer ikke av seg selv. Når vi får forskningsrapporter der fedre frykter for jobb og karriere ved å ta ut foreldrepermisjon, kan vi ikke overse det. Vi må jobbe med både holdninger og politiske rammer.

Politiske virkemidler alene er ikke nok til å sikre en pappakultur på arbeidsplassene, eller at kvinner gir slipp på tittelen som administrerende direktør hjemme.

Derfor tar jeg fem initiativer for et mer likestilt arbeidsliv: starte med likestilling allerede i barnehagen og skolen, fjerne bremseklosser for likestilling i arbeidslivet, jobbe for flere kvinnelige ledere og rollemodeller i næringslivet, ta oppgjør med seksuell trakassering i arbeidslivet, og ikke minst, oppfordre menn til å ta likestillingskampen.