Tre alarmistpåstander når det gjelder klima.

Klimapanelet fungerer i praksis som en stor propagandamaskin. Her gjentas påstander inntil folk tror på dem. Hva med å undersøke om påstandene er rimelige?

Tre alarmist-/IPCC-påstander:

  1. Den globale temperaturstigningen var moderat før menneskene begynte med de siste 50 års klimagassutslipp.
  2. Iskjernemålinger viser oss lokale data, ikke globale.
  3. Middelalderens varme periode (MWP) var begrenset til Nord-Europa og Atlanteren.

De ønsker at vi skal tro at klimautviklingen ser slik ut:

Her er den virkelige temperaturutviklingen når det er benyttet andre kilder enn iskjerner og termometre ( Dr. Craig Loehle ) :

De siste 1200 år slik de ble fremstilt i IPCC-rapporten fra 1990:

De siste 5000 år fra andre proksier (Carter 2007):

Ellers har vi noen utvalgte plukk fra temperaturutviklingen rundt om i verden:

Tilsvarende historiske data finnes også for verdenshavene.

Konklusjonen er enkel å dra:

Påstanden om at våre klimagassutslipp ( = CO2-utslipp ) forårsaker en faretruende temperaturstigning i verden er ikke understøttet ev data. Tvert i mot.