Torbjørn Røe Isaksen: En armada av internasjonale forskere sier at du tar feil

La oss slå det fast med en gang: ingen er uenige i at barn skal få en god start i livet og få hjelp så tidlig som mulig dersom de trenger det.

Men regjeringens forslag til tiltak i barnehagemeldingen bærer i feil retning. Når kunnskapsministeren henviser til «forskning», er det delvis uklart hvilken forskning som menes, og delvis er det slående hvor mye forskning som ikke brukes.

Internasjonale organisasjoner som OMEP, som har rådgivende status i FN og UNESCO, har uttrykt klar bekymring for at innholdet i barnehager rettes mot språk- og matematikkopplæring på bekostning av lek.

I England er det en stor opinion mot læringspresset i barnehagene (Too much, too soon). Utviklingspsykolog Dion Sommer har gått gjennom over 400 internasjonale forskningsrapporter der konklusjonen er helt klar: (for) tidlig læring skader barns skolegang.

Det er ikke vanskelig å nevne en hel rekke andre nasjonale og internasjonale forskere fra barnehagefeltet som viser til det samme, men jeg går ikke videre med det her. Det er flott at regjeringen ønsker mer kvalitet i barnehagen. Men her er forskningen entydig: kvalitet fordrer utdannet personale. Derfor trenger vi ikke først og fremst en språknorm i barnehagen. Vi trenger en barnehagelærernorm og en bemanningsnorm.