Tør vi ta opp stadig mer olje?

Den verdensomspennende avlingssvikten er meget urovekkende, også for oss i Norge

For ikke veldig mange år siden trodde ekspertene at olje- og gassreservene ville ta slutt og at vi derfor måtte se oss om etter nye energikilder. Man så for seg utvikling av en rekke fornybare energikilder og et bedre samfunn med mindre forurensning, hvor vi kunne unngå farlige klimaendringer.

De senere årene har oljeindustrien gjort nye funn av enorme fossile energireserver. Tjæresand, skiferolje og skifergass ser ut til å finnes over hele verden, og nye, store funn av olje og gass blir gjort i Arktis og andre havområder. Norske Statoil er engasjert i det sårbare Barentshavet, i tjæresand i Canada og skiferolje i USA, begge deler såkalt ukonvensjonelle kilder. Disse fører til lokal forurensning og miljøødeleggelser ved siden av store klimagassutslipp.

Tør vi virkelig ta opp mer olje? Dagens ekstremvær med hetebølger og tørke eller store nedbørsmengder og flom blir av stadig flere forskere koblet til klimaendringer på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Denne sommeren ligger det an til alvorlig avlingssvikt over store deler av verden. Oljeminister Ola Borten Moe sier at norsk oljeindustri må fortsette sitt høye aktivitetsnivå for å bidra til å dekke verdens energibehov og løfte folk ut av fattigdom. Men fattige menneskers første og største behov er mat. Oljen til Borten Moe kan ikke fylle magene deres når avlingene svikter på grunn av klimaendringer.

Verden trenger ren og fornybar energi, og folk trenger mat. Den verdensomspennende avlingssvikten er meget urovekkende, også for oss i Norge. Våre egne avlinger var redusert i fjor og ligger an til å reduseres også i år. Vi har penger til å kjøpe mat på verdensmarkedet, men om noen år kan vi risikere å bruke oljepengene våre til å ta maten ut av munnen på sultende mennesker i fattige land. India har allerede i år varslet at det kan bli restriksjoner på eksport av ris, hvete og sukker.

Borten Moe er også energiminister, og han burde aktivt støtte norske prosjekter for utvikling av ny, fornybar energi i stedet for å fortsette råkjøret med å øke utvinningen på norsk sokkel. Dette gjør det ikke bare umulig å nå målene i regjeringens klimamelding. Lønnspresset i norsk økonomi blir for stort og til alvorlig skade for norsk landbasert industri, som våre barnebarn skal leve av i framtida.

Kloden vår og livet på jorden roper høyere og høyere om hjelp. Hvor lenge tør regjeringen og norske politikere å svare på ropene ved å pumpe opp stadig mer olje?