Tjuvholmen-skammen

Beboerne på Tjuvholmen fortjener en stor takk for sin raushet, ikke mer kritikk.

I Dagsavisen 7. september hevder rødt at Tjuvholmen er et skrekkeksempel på hvordan strandsonen ikke skal forvaltes.

Jeg er helt enig i hovedinnholdet i artikkelen som går på at vi skal verne om friområder. Problemet er at artikkelen fremstår som historieløs og lite informert når den bruker Tjuvholmen som et skrekkeksempel.

Den bygger opp under et forsteinet ideologisk bilde av en slags rik mytisk overklasse på Oslo vest som grafser til seg, og frarøver Oslos befolkning rettigheter.

I 1919 anla Oslo Havnevesen kaier på Tjuvholmen og fra 1982 fram til begynnelsen av 2000-tallet ble bygningene brukt som lager, godsterminal, kontorer osv. Politikerne valgte i 2001 «Utsyn» som byutviklingsprosjektet. Oslo ble ikke frarøvet friområde, tvert imot. Det var takket være private investeringer at allmennheten i dag kan nyte godt av stranden som ble anlagt på Skjæret og flytebryggen på Holmen.

Les også: Sukkerbiten må bli friområde for alle

Rødt-politiker Siavash Mobasheri siteres i artikkelen: «Tjuvholmen er et skrekkeksempel (...) de som har råd til å bo der, bidrar til å fortrenge andre.»

Man kan være enig eller uenig i de politiske beslutningene som ble gjort. Men jeg tror de fleste av dem som bor på Tjuvholmen i dag opplever kritikken som urettferdig og lite presis. Og med god grunn. Mange søker seg til Tjuvholmen på varme dager.

Dessverre er ikke området tilrettelagt for slike menneskemasser. Dårlig planlegging? Det finnes kun et offentlig toalett som skal serve mange tusen mennesker. Når badegjestene har gått hjem for dagen, etterlater de seg forsøpling, nedtråkka busker og direkte hærverk. Det er beboerne som tar regningen, ikke kommunen. Det er politikerne som besluttet hvordan Tjuvholmen skulle bygges ut og driftes, ikke de som kjøpte bolig av Selvaag/Aspelin Ramm. Beboerne fortjener en stor takk for sin raushet, ikke mer kritikk.

Mobasheri siteres videre: «På Tjuvholmen har det vært en rekke konflikter mellom beboere og badende, blant annet ble flere hundre bortvist derfra sommeren 2016».

Les også: Fotografihuset må ligge der hvor folk er

De som oppfører seg blir ikke vist bort. Hver natt i sommerhalvåret gjentar imidlertid det samme scenarioet seg. Byens barer stenger, og festglade reiser til Tjuvholmen for nattbading. Denne gangen med langt høyere alkoholpromille og støynivå. Beboerne holdes våkne av folk som roper og hyler rett utenfor soveromsvinduet deres.

Fortetting av bykjernen forsterker gamle problemstillinger. Hvordan skal allmennhetens interesser veies opp mot behovene til de som flytter inn? Det bidrar ikke konstruktivt til debatten at Rødt Oslo forsøker å fremstille beboerne på Tjuvholmen som en slags bortskjemt rikmannsklubb som beskytter sine privilegier med egen livgarde. De som bor der er avhengige av nattesøvn for å arbeide eller fullføre studier. På samme måte som resten av Oslos befolkning. Det er ingen menneskerett å holde andre innbyggere våkne om natta.

Mobasheri sier videre: «For det første burde reguleringen ha sikret et bredere belte for vanlige folk langs sjøkanten. I tillegg bør drift og vedlikehold av felles- og friområder bli gjort av kommunen».

Les også: Miljøpartiet De Grønne lover flere nattbusser i Oslo

Bebyggelsen står der nå, enten man liker det eller ikke. Så alternativet er å rive byggene og begynne på nytt. Det fremstår som lite gunstig. Alternativt kan man rette blikket framover.

Tilstrømningen til Sørenga og Tjuvholmen har tydelig demonstrert et stort behov for rekreasjonsområder i bykjernen. Nærheten til sjø, skog, parker og natur er noe som gjør Oslo til en av verdens beste byer å bo i. Vi burde ikke prøve for hardt på å bli en verdensmetropol, men heller kjempe for å beholde dette unike, og gjøre det enda bedre. Det er fremdeles mye utbygging som gjenstår. Sørhavna, Filipstad, Vippetangen etc.

Akkurat nå foregår det også en omkamp om å bygge et kommersielt fotohus på en av de fineste friområdene – Sukkerbiten. Det er en dårlig politisk beslutning.

La oss passe på at Oslos politikere gjør jobben sin og verner om de grønne lungene vi har, og ikke gjennomfører noe vi vil angre på i framtida.