Tiltak til alle som jobb nr 1

Å være i arbeid er mer enn en jobb. Det er fellesskap, inkludering og vennskap. Derfor vil Høyre at så mange som mulig skal delta. Lønn er også mer enn en inntekt. Det gir selvstendighet og flere muligheter til å velge sitt eget liv. Derfor er det viktig at så mange som mulig deltar i det ordinære arbeidslivet.

Likevel reagerer Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, på at regjeringen reduserer antall tiltaksplasser i takt med at norsk vekst og verdiskaping tar seg opp, arbeidsledigheten går ned og sysselsettingen går opp. En vellykket økonomisk politikk gjør at det etter en krevende periode, der 50.000 arbeidsplasser gikk tapt i oljerelatert næring på kort tid, nå er lettere å få jobb fordi det skapes ordinære arbeidsplasser. De fleste vil ha en vanlig jobb, ikke et statlig tiltak, selv om det kan være en fin måte å få kvalifisering og opplæring for de som trenger det. Men det kan ikke være et mål i seg selv verken å ha flest mulig tiltaksplasser eller flest mulig på tiltak.

Tajik sammenligner antall tiltaksplasser i 2018 med 2012, og påpeker at med Ap i regjering hadde de flere tiltaksplasser med samme antall ledige. Hun glemmer å nevne at etter sju år med Ap i regjering var ledigheten stigende i 2012. Etter fem år med Høyre i regjering, inkludert krisen i oljenæringa, er ledigheten på vei ned.

Flere på tiltak er ikke svaret. Regjeringen har tatt mange andre målrettede grep for å få flere i arbeid og aktivitet. Etter innføringen av aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere fra 1. januar 2017, noe Ap stemte mot, har antall unge på sosialhjelp blitt redusert med 21,4 prosent, eller 5000 unge under tretti år. Vi har satset på tettere og tidligere oppfølging av langtidsledige. Og i den nye regjeringserklæringa innførte vi en målsetting om at fem prosent av alle nyansettelser i staten skal gå til folk med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en.

Tajik blåser av at Nav får flere markedskontakter til næringslivet som kan tilby arbeid eller aktivitet til de som står utenfor. Fast kontaktperson er nettopp det mange inkluderingsvillige arbeidsgivere har ønsket seg fra Nav. Satsingen er å ta arbeidsgiverne på alvor. Bedre tider gir en gylden mulighet til å inkludere dem som fortatt står utenfor arbeidslivet. Ikke på tiltak, men i faktisk arbeid. Tiltak til alle er ikke jobb nummer én, selv om Arbeiderpartiets venstrevridning nå ser ut til å forvitre deres respekt for både verdien av arbeid og verdiskaping.