Til forhandlingsbordet nå!

I konflikten som nå finner sted i Syria støtter jeg ingen av partene - hverken Assads regjering eller de såkalte "frihetskjemperne". De kristne, som befinner seg mellom barken og veden, ber anstendig Vesten om å holde seg borte.

Ja, demonstrantene i Syria, som krevde frihet og demokrati, var veldig bra i sin start, men deres markering ble raskt nok tatt over av folk med helt andre hensikter, inkludert å ta livet av samtlige kristne og alewitter, - finansiert og bevæpnet av USA, Israel og saudierne.

Assad ville forhandle, men det ville ikke opprørerne, som da hadde blitt al-qaedaisert. Presset av Russland og Kina ville han forhandle frem en løsning på konflikten og ønsket å følge det såkalte FN sporet, men dette gikk ikke USA, og dermed også opprørerne, med på.

Obama doktrinen om forkjøpsangrep, “humanitær” krig, blir nå benyttet mot Syria. Uten å komme med noen form for bevis hevder USA å ha fellende bevis, og at man derfor kan gå til krig mot Syria uten å vente på konklusjon fra FN, som har vært i området for det kjemiske angrepet for å finne ut hva det var som fant sted.

Mens Assad ikke hadde noe å tjene på et slikt angrep, så hadde opprørerne det. Dette ikke minst på grunn av at USA har erklært at bruken av slike våpen vil markere en rød linje for når de vil angripe.

Alt som hittils har kommet frem tyder på at det er opprørerne, som også tidligere har benyttet seg av kjemiske våpen, som står bak bruken av disse våpnene. Men det kan også dreie seg om en såkalt "fals flag operation", en taktikk USA er kjent for å benytte seg av også andre steder.

Et land som Syria trenger en regjering, slik at landet kan bli stabilt. Ingen av opprørsgruppene, som i seg selv er splittet, kan utfylle denne rollen.

Assad og den syriske regjeringen kjemper ikke kun for å beholde makten, men mot islamske fundamentalister som allerede totalt har ødelagt Syria.

Disse terroristgruppene, som støttes av Vesten, Israel og saudierne både finansielt og med våpen, utgjør en enorm fare for ikke bare Syria, men for hele regionen.

Russland sliter allerede med en del muslimske terroristgrupper i Russland, og dette vil bety en enorm vekst av disse gruppene.

Det at Vesten mm sender droner til Pakistan for å drepe terrorister, men hvor drapstallet på sivile er enormt, virker absurd når man både finansierer og bevæpner de samme gruppene i Syria.

Især ettersom disse gruppene i Syria ikke kun består av syriere, men at muslimske fanatikere fra hele den muslimske verden. Disse gruppene kjempet mot Serbia under krigene på Balkan, mot armenerne under Nagorno Karabakh krigen, mot Saddam under Irak krigen mm.

Et finansiert folkemord mot kristne foregår nå i Syria, og dette er det avgjørende at vi stanser. Vi kommer ingen vei uten støtte fra Assad og den syriske regjeringen. Vi må derfor til forhandlingsbordet for å forhandle frem en fredelig løsning på problemet.

Alle parter må stanse sin støtte til de krigførende partene i Syria. Men dette vil neppe skje. USA, Israel og saudierne vil ha makten over landet for på den måten å øke sin maktinnflytelse, samtidig som man minsker Irans og Russlands innflytelse i regionen.

Damaskus er på vei mot Teheran sier man, og USA har lenge arbeidet for å stanse Irans innflytelse i regionen, samt i praksis gått til en uerklært krig mot Iran.

For mens saudierne er dominert av USA, så er Syria og Iran relativt uavhengige, og etter at militæret med det egyptiske folket i ryggen tok over makten fra Mursi og det USA støttede muslimske brorskap har Egypt lagt seg på Assads side i konflikten.

Det er med andre ord ikke kun en borgerkrig som foregår i Syria, men en oppheting av den kalde krigen mellom Vest og Øst, mellom USA og Russland/Kina.

Og selv om Vesten hevder å representere det såkalte verdenssamfunnet, så må det nok sies at det er Russland/Kina som i realiteten representerer dette verdenssamfunnet. Store deler av Latin Amerika, Afrika og Asia, nesten samtlige land, støtter nemlig Russland/Kina.

Obama, som sagt, er på hogget, men det er et stort spørsmål hva som kommer til å skje. Nå skal det være møte i kongressen den 9 september - og nå er det G20 møte, hvor situasjoen blir diskutert. Kongressen kommer kanskje til å stemme negativt. I England ble det stemt imot krigen

Syria er allerede ødelagt - mer enn 200.000 døde, langt flere sårede og 2 millioner flyktninger. De kristne, som nå ber om at Vesten skal la være å gå til krig, er på ofre for folkemord og kirker har blitt bombet. Byer og landsbyer har blitt ødelagt, og kulturminner lagt i grus. Hvis det kommer en krig kan det hele raskt gå over til å bli ennå verre enn det som fant sted i Irak.

USA/Israel har i natt skutt opp to raketter, men disse var for å finne ut av Syrias radarsystem mm, så de havnet i havet. Uansett tyder mye på at man gjør seg klar til krig. Vedtaket Obama er ute etter i Kongressen er et meget bredt vedtak som vil tillate alt.

Den amerikanske våpenindustrien jubler over et mulig angrep på Syria. Aksjekursene til våpengigantene Raytheon og Lockheed Martin (som kronprinsen nylig besøkte) stiger mot nye høyder. Raytheons kurs er steget til den høyeste på 12 måneder. Lockheed Marti til høyeste kurs på seks måneder.

Krig er ingen løsning, hverken kald eller varm. Vi må ha fred - solidaritet mellom folk og en rettferdig fordeling av ressursene, slik at vi kan ta fatt på tidens virkelige utfordring - Det store bærekraftprosjektet.

Vi vil ikke komme noen vei uten fredsforhandlinger, som inkluderer alle de berørte parter, når det kommer til Syria. Håpet er derfor at spørsmålet kommer opp på det kommende G20 og i FN, og at man finner en løsning som er bra for alle parter.


Solidaritetsmarkering for det syriske folk!