TIGGEFORBUD ER FOR STRENGT

Politiet ønsker nå forbud mot tigging. Det rammer romfolket hardt.

  
Å ha et hjerte i landet er viktig. Romfolket har alltid vært et varmt folk. Også romanifolket. Men de er fattige, og har få muligheter for inntekter. Tigging er uttrykk for sosial nød.

Jeg synes at nordmenn bør sette seg i deres sko, før de dømmer til enda større vanskeligheter for folk. Hva skal man egentlig leve av ? Folk trenger sårt inntekter. Da bør forbipasserende  kjøpe strikkeproduktene som lages, og betale for arbeidskrafta.

Forbudspolitikk er ikke god løsning for økonomiske vansker som tigging uttrykker. La oss heller tenke på hva vi kan avse og gi fattige, enn å ta alt fra folk. Romfolket fortjener bedre muligheter.