The Smoking Gun

”Evidence, particularly of a crime, that is difficult or impossible to dispute.”

World Trade Center nr. 7 var en skyskraper på 190 meter og 47 etasjer som falt sammen om ettermiddagen den 11. september 2001 uten å være truffet av noe fly. Bygget oppfyllte alle kjente krav mot brann, jordskjelv og uvær. Kommisjonen til Bush klarte ikke å si noe fornuftig om WTC7, og overlot jobben til NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST kom med en foreløpig rapport i juni 2004 og en endelig rapport i november 2008 som skulle forklare hvordan WTC7 falt sammen.

Rapporten var viktig. For det finnes mange skyskrapere bygget som WTC7, og dersom det viser seg at de ikke holder mål bør det bekymre myndigheter verden over. Men rapporten er av arkitekter, konstruktører, bygningsingeniører og rivningseksperter (i det videre kalt fagfolk) blitt stemplet som useriøs, ikke vitenskapelig og mangelfull, og at den unnlater å ta opp viktige bevis fra hendelsen på en måte som betenes som kriminell.

I 2006 ble 9/11-truth bevegelsen anklaget for å mangle fagfolk. I dag består den av mange tusen medlemmer, alle med solid erfaring på hver sine felt. De har organisert seg, og de har laget en video basert på bevis, på saklig argumentasjon og analyser om forhold rundt WTC7. Det kan se ut som de eneste fagfolkene i USA som nå står ved den offisielle rapporten, er de som risikerer å miste leverbrødet sitt hvis de kritiserer den.

”The smoking gun” er nettopp hvordan WTC7 kollapset.

En perfekt kollaps. Folk i hele verden er enige om at det så ut som WTC7 ble revet med eksplosiver på en måte som ingen rivnings­ekspert kunne gjort bedre. Det 190 meter høyet bygget falt perfekt rett ned i sitt eget avtrykk nesten uten å gjøre skade på omliggende bygninger.

NIST: årsaken var brann. Ifølge den offisielle NIST-rapporten startet kollapsen etter noen branner i kontorene i 12. etasje, som skal ha ført til at søyle nummer 79 i 12 etasje (ca. 1/5 distanse fra ene kortveggen) sviktet med det resultatet at hele skyskraperen falt rett ned. Ikke bare det, men bygget aksellererte nedover i fritt fall i 2 sekunder, dvs. 8 etasjer, noe som tilsier at bygget ikke møtte noen som helst motstand i konstruksjonen under seg på en distanse av 8 etasjer. Fagfolkene sier dette er umulig ut fra fysikkens lover, med mindre det ble brukt eksplosiver.

Symmetrisk. Videre falt bygget symmertrisk rett ned, noe som beviser at samtlige byggets loddrette søyler ble kappet i samme mikrosekund over mange etasjer etterhvert som bygget falt sammen. Ifølge fagfolk kan en slik kollaps umulig skje på grunn av en brann, den kan bare skje ved bruk av eksplosiver.

Detonasjoner. Det ble hørt flere detonasjoner fra bygget, detonasjoner som ifølge fagfolk er nødvendig for å svekke konstruksjonen dersom man skal rive et bygg med eksplosiver. Et av nøkkelvitnene var Barry Jennings (Deputy Director of Emergency Services i WTC7) som sammen med en annen ble sperret inne i bygget flere timer pga. detonasjoner rundt omkring. Han skal under ed ha avgitt et notarius-bekreftet vitnemål om det han så og hørte. Jennings døde under mistenkelige omstendigheter dager før den endelige NIST-rapporten ble offentliggjort. Rapporten fra NIST hevder det ikke var noen detonasjoner i noen av byggene og at NIST ikke kjenner til noen vitnemål om detonasjoner.

Svovel og aluminium. Fagfolk har påvist forekomster av svovel og aluminium i støvet etter kollapsene, forekomster som indikerer bruk av thermate (nano-thermite eller super-thermite), et stoff som reagerer med jern slik at jernet bokstavelig talt brenner og blir flytende på et øyeblikk.

Micro sferes. Det er også påvist jernkuler (iron micro sferes) i støvet, kuler som dannes når jern brennes i høy temperatur med f.eks. thermate. Disse kan ikke dannes i en vanlig kontorbrann, det krever rundt tre ganger så høy temperatur.

Det er mye mer, men dette får holde nå. De som ønsker alle detaljer og dokumentasjon kan se filmen ”9/11 Experts speak out” som er laget av Architects and Engineers for 9/11 Truth.

Konklusjon. Det er helt åpenbart at debattnivået til Architects and Engineers for 9/11 Truth ikke gjør at vi kan latterliggjøre dem som konspirasjonsteoretikere med manglende tenkeevne. Det er for mange gode argumenter, det er for mange beviser og for solide analyser. Som en av dem sier i filmen: Man trenger ikke engang være ekspert for å se at sammenrasingen av WTC7 er en profesjonelt utført jobb. Det gir et problem. For det tar et par uker å rigge et bygg for å kollapse så perfekt.

Stadig flere hevder i dag at Bush-administrasjonen har noe å svare for. Bush-administrasjonen på sin side nedsatte en kommisjon ledet av sin egen dyktige mann, han laget en rapport som fullstendig frikjente, ja nettopp, Bush-administrasjonen.

En rykende pistol.

Ønsker vi egentlig å vite om det kan ha vært ”inside” krefter som har bidratt til en så grenseløst ond ”false flag”-handling som har ført til 3000 døde i NY, til to kriger og til over en million drepte bare i Irak ? (Vi har ikke noe problem å tro at islamister kan ha gjort noe så ondt.) Ønsker vi en ny, uavhengig, troverdig, vitenskapelig undersøkelse av det som skjedde denne dagen, der vitner kan stevnes og der de må uttale seg under ed ? Er det viktig for oss her i lille Norge å få vite om vår hovedallierte har urent mel i posen ? Ønsker vi sannheten på bordet og de skyldige anklaget og straffet dersom det skulle vise seg å være folk sentralt plassert i Bush-administrasjonen ?

Svaret er nei, det ønsker vi ikke. Derfor er våre revolverjournalister mer opptatt av brygga til Åslaug Haga enn verdens største kriminelle handling siden krigen. Derfor vil NRK ikke vise dokumentarfilmen til Architects and Engineers for 9/11 Truth. NRK gir derimot gjerne sendetid til folk som fremstiller konspirasjonsteoretikere som usaklige, lite friske i hodet og mindre intelligente. Man er jo seriøs, må vite.

Det skjer noe selv om mange stritter i mot. 9/11 truth-bevegelsen øker i omfang, og tar opp vitnemål under ed som blir notarius-bekreftet og kan brukes i en fremtidig rettsak. Selv uten påtrykk fra media eller fra universiteter (som bør være en ypperlig arena å gjennomgå de vitenskapelige bevisene som presenteres), håper man på at saken kommer for retten i USA i dette ti-året.

Reidar Kaarbø

redaktør www.hvamenerpartiene.com