Testutstyr er lovlig - og redder liv

Hvis det blir vanskeligere å bestille testutstyr gjør neppe det at de som allerede har bestemt seg for å bruke et illegalt rusmiddel lar være. Det fører bare til at de bruker rusmiddelet uten å teste det først.

I episode 8 av OSL 24-7 åpner en toller en pakke som inneholder midler og instruksjoner for å teste ulike stoffer som kokain, heroin og LSD. Tolleren konkluderer: “Noe ulovlig er det ikke i seg selv, så jeg må sjekke mottaker nærmere, så får vi se hva vi gjør.” Fortellerstemmen sier videre: “Utstyr for test av narkotiske stoffer er ikke ulovlig å importere, men tolleren varsler politiet, som behandler saken videre.” 

 

Twitter følger Tolletaten opp: “Det er Tolletatens oppgave å varsle politiet når det foreligger mistanke om innførsel eller bruk av ulovlige stoffer, særlig når test-kit er ment for å teste spesielt farlige stoffer.”

 

Dette sender et tydelig signal fra Tolletaten at bestilling av testutstyr kan føre til oppfølging fra politiet. Vi er redd for at dette fører til at mange lar være å bestille og bruke testutstyr. Testutstyr hjelper brukere å verifisere at rusmiddelet er det som det oppgis å være, og kan også teste renheten, noe som gjør det mulig å unngå å dosere for mye.

 

Testutstyr er lovlig i stort sett alle land. I Nederland kan du sende inn rusmiddelet ditt til laboratorier, helt lovlig og uten straffbare konsekvenser, selv om rusmiddelet er illegalt. I Storbritannia har politiet anbefalt å starte opp steder der man kan teste rusmidlene sine, i samarbeid med en skadereduserende organisasjon. Det første pilotprosjektet er rett rundt hjørnet. Hvorfor sender da det norske tollvesenet et signal om at man kan få politiet på trappen hvis man bestiller en lovlig vare?

 

I USA døde 20.000 av fentanyl i 2016. Fentanyl er et stoff som er langt sterkere enn heroin, og har også spredt seg til Norge de siste årene. For å forebygge fentanyloverdoser deles det derfor ut testutstyr siden det er umulig å se forskjell med det blotte øye. Fra 2010 til 2012 ble det registrert hele 26 dødsfall grunnet inntak av falsk ecstasy i Norge. Mer utstrakt bruk av testutstyr kunne potensielt forhindret et så høyt tall. EmmaSofia forsøker derfor å bidra til skadereduksjon ved å levere testutstyr til et norsk marked. Forhåpentligvis vil dette ikke være et behov på sikt.

 

Det uregulerte og svarte markedet har et monopol på salg av illegale rusmidler. Dette gjør at man ikke har kvalitetskontroll eller forbrukerrettigheter som man har med for eksempel alkohol. Brukerne er overlatt til seg selv, og må selv ta ansvar for kvalitetskontrollen. Det er de mest ansvarlige som bruker testutstyr. Norske myndigheter burde oppmuntre til å ta ansvar for egen sikkerhet, ikke skremme folk fra det. Det handler om å følge rusvettreglene: Vit hva du tar!

 

For å redusere HIV og uønskede graviditeter blant unge, har flere argumentert for avholdenhet som eneste virkemiddel, blant annet George W. Bush og den katolske kirken. Et slikt ensidig fokus på avholdenhet har vist seg å fungere svært dårlig for å nå målene om redusert HIV og tenåringsgraviditeter. De fleste har innsett at skadereduserende tiltak som kondomer fungerer langt bedre. Det er ingen motsetning i å gjøre begge deler. Man kan si: “Ikke ha sex som 15-åring, men hvis du likevel skulle gjøre det, bruk i det minste kondom”.

 

Hvis målet er å redusere skader fra rusmidler bør vi ha den samme holdningen til testutstyr. 


Jørn Kløvfjell Mjelva - Organisasjonssekretær i EmmaSofia
Henrik Akselsen