Talltriksing om transportutslipp

Fredag 3. februar skrev Dagsavisen om at transportsektoren er i rute til å nå målet om kutt i sine CO2-utslipp, i henhold til klimaforliket.

Vi i ZERO er svært glade for at mange nordmenn velger å kjøre klimavennlige biler. Men når man skal regne ut reduksjon i utslipp fra transportsektoren gjelder det å ha tungen rett i munnen. For kuttene i utslipp Kleppa refererer til gjelder ikke fra dagens utslippsnivå. De gjelder fra et forventet 2020-nivå. Og det ligger vesentlig høyere enn der vi er i dag.

Da forrige klimamelding ble laget i 2007 var utslippene fra transportsektoren 12,8 millioner tonn CO2. Prognosene den gang tilsa at utslippene ville øke til 18 millioner tonn innen 2020. Og det er fra dette nivået Kleppa og Klimameldingen vil kutte 2,5-4 millioner tonn. I beste fall vil da utslippene i 2020 være 14 millioner tonn. Men det er jo ikke en nedgang. Det er en oppgang fra 12,8 tonn i 2008, til 14 millioner i 2020.

I realiteten er altså Kleppas kutt på 2,5-4 millioner tonn en økning på minst 1,2 millioner tonn.

Mange av tiltakene som Kleppa forteller om er veldig positive, og satsing på elbil, biodrivstoff og jernbane er fantastisk. Men så lenge utslippene går oppover i stedet for nedover, er det misvisende å gi inntrykk av at man kutter utslipp.

Reelt sett må vi kutte norske utslipp fra dagens nivå, som er på 53,5 millioner tonn, ned til 45 millioner tonn. Det er over 8 millioner tonn i kutt, og transportsektoren er en av de store utslippssektorene. Vi når ikke klimaforliket om en av de største utslippssektorene øker i stedet for å redusere. Derfor er det bra at Kleppa ønsker å sette seg nye mål. Satsing på klimateknologi i transportsektoren gjennom Transnova må styrkes, og vi må bruke mer bærekraftig biodrivstoff på bekostning av fossilt drivstoff.

Talltriksing om utslippstall kommer til å bli et svært viktig tema i klimadebatten når regjeringens klimamelding kommer en gang i løpet av sommeren. Tallmaterialet er komplekst, og baserer seg i stor grad på prognoser, og ikke reelle utslippstall for i dag.

Klimaendringene er og blir en stor global utfordring - og det nytter ikke å regne seg bort fra den.

«Vi når ikke klima-forliket om en av de største utslipps-
sektorene øker i stedet for å redusere.»