Takk USA og NATO

En hyllest til NATO er en hyllest til USA

Jens har talt, og fått stående applaus. Han kom til sine egne. NRK har bifalt og hyllet, uten en eneste kritisk kommentar. Hvorfor bør det bekymre oss?

Det er like vanskelig å skille USA fra NATO som å skille Høyre fra NHO eller AP fra LO. Det er liten tvil om at NATO er USA sitt verktøy for kontroll i land der verken NATO eller USA har noe å gjøre. Og hvis "oppdragene" er for umulige for NATO å støtte, fører USA dem alene, med eller uten FNs bifall.

Vi vet nå at Vietnamkrigen startet ut fra løgn og bedrag, en designet "false flag" hendelse i Tonkin-bukten i august 1964. Det tok verden 50 år å si det høyt. 

Vi vet at USA hadde planlagt tilsvarende falsk hendelse to år før, i Cuba i 1962, operation Northwoods, som involverte bedrag og bruk av passasjerfly. John F. Kennedy stemte ned planen.

Vi vet at Berlin-muren ble bygget bl.a. fordi amerikanske kalde krigere på 50-tallet gjennomførte systematisk sabotasje og ødeleggelse i ØstTyskland for å ødelegge landets økonomi og få administrasjonen til å falle sammen.

Nicaragua, som under Ortega ble omtalt som "ekstraordinært vellykket" av den Inter-amerikanske Utviklingsbanken i 1983, ble knust av USA både økonomisk, militært og diplomatisk. USA kunne ikke leve med en vellykket sosialistisk stat i nærmiljøet.

Listen er lang. Historikeren og ex. CIA agenten WIlliam Blum (1933 - 2018) konkluderte slik:  USA har (før 2000) forsøkt å velte mer enn 50 fremmede regjeringer, blandet seg inn i demokratiske valg i minst 30 land, forsøkt å ta livet av mer enn 50 ledere i andre land, har bombet folket i mer enn 30 land, og forsøkt å knuse folkelige bevegelser mot utålelige regimer i mer enn 20 land.

Da George Bush den eldre ville jage irakerne ut av Kuwait i 1990 fikk han ikke støtte i folket. Derfor designet de en løgn fremført av en ung kvinne "Nayirah", hun fortalte tåredryppende hvordan irakiske soldater tok babyer ut av kuvøsene på sykehus i Kuwait og lot dem dø på det kalde golvet. Dermed fikk Bush støtten og krigen var et faktum.

Greg Palast, journalist i BBC, viste verden hvordan George W. Bush (den yngre) kuppet valgene i Florida i 2000 og Ohio i 2004, uten at verden knapt har løftet et øyenbryn.

I 2001 ble USA utsatt for terrorister fra Saudi-Arabia, ledet av Osama Bin-Laden fra Saudi-Arabia, og invaderte som svar, ja nettopp, Afghanistan av alle land.

Invasjonen av Irak i mars 2003 vet vi nå skjedde basert på USA sine egenproduserte falske bevis om at Saddam Hussein hadde avanserte masseødeleggelsesvåpen i en nasjon så knust av sanksjoner at de knapt hadde rent vann og nesten ikke en bil nyere enn 1987 modell.

Både USA, Frankrike og Storbritannia visste at Gaddafi i Libya ikke bedrev folkemord, fordi de selv satte ut dette falske ryktet for å manipulere verdensopinionen og FN til å støtte en liten opposisjon, få til et regimeskifte og ta livet av en brysom leder. NATO må ha hatt kjennskap til planene, noe annet er umulig å tro. Selv Jens Stoltenberg må enten ha visst at Libyakrigen ble gjennomført på en løgn, - eller dersom han ble "forledet", må han ha visst at USA alltid lyver i slike saker. Det vi vet sikkert er at Norge og NATO ble med på en terrorhandling som fikk Anders Behring Breivik til å se ut som en søndagsskolegutt i sammenligning, basert på et grunnlag som ikke holdt mål.

Den skitne krigen om Syria har sett et nivå av massiv desinformasjon som verden aldri har sett maken til, ifølge Tim Anderson (senior foreleser i politisk økonomi ved Universitetet i Sydney) i boken "The Dirty War On Syria". Hans stemme er aldri hørt i norske medier.

Jeg stiller meg ikke bak hyllingen av verken NATO, USA eller Jens Stoltenberg. Jeg finner det tragisk at norske medier med NRK i spissen bare viser oss "half news", et så ensidig bilde av verden at det grenser til historieforfalskning. Jeg frykter et NATO designet som et verktøy i USA sine perverse fingrer, som kan bidra til opprustning, kald krig og kanskje "varm" krig.

Nå må løgnene ta slutt.

Her er langversjonen: