Takk, byråkrater – dere gjør Norge bedre

Er det egentlig mulig å bygge ned byråkrati for å fremme effektive løsninger.

Alle er for likebehandling og forutsigbarhet. Vi vil behandles mest mulig rettferdig og vi vil ha en løsning på utfordringene våre så kjapt som mulig. Likevel snakkes det om mindre byråkrati og effektive, smidige løsninger i nesten alle politiske miljø, fra ytterste høyre til langt inn på venstresida.

Men, er det egentlig mulig å bygge ned byråkrati for å fremme effektive løsninger. Hvem er de egentlig, disse utskjelte tjenestemennene.

La oss ta et par eksempler. Når vi søker byggetillatelse for ett eller annet, vil vi gjerne ha svar så kjapt som mulig. I størst mulig grad skal den endelige vedtaket være så likt signalene vi fikk på forhåndskonferanse, og vi godtar ikke at naboen får ja, mens vi får nei til liknende prosjekter. I bakgrunnen sitter byråkratene og legger til rette for alt dette, blir de færre vokser ventetida.

Livsviktig hjelp

Hos Nav jobber det tusenvis som legger til rette for målene vi alle er enige om. De som er i ferd med å falle ut av yrkeslivet, skal ha hjelp til å komme seg tilbake. De som av ulike grunner er avhengige av storsamfunnets hjelp for å klare seg, skal få den hjelpen de trenger. Heller ikke de skal behøve å vente urimelig lenge, de skal få så rettferdig og lik behandling som mulig.

«Jævla» paragrafrytter

Paragrafrytter er et ord som knapt kan være mer nedsettende, men hva er egentlig alternativet? Skjønn? Vil vi egentlig at en offentlig sektor der det er opp til den enkelte saksbehandler om han eller hun skal si ja eller nei. Selvfølgelig vil vi ikke det. Derfor har vi regler som skal sikre at vi får rettighetene vi har krav på. Er ikke det flott da?

Styring må til

Rundt omkring i kommuner og stat sitter det dyktige fagfolk og planlegger og legger til rette for at samfunnet går i riktig retning, enten det nå gjelder by- og regionplanlegging, oppvekst, veier, sikkerhet, integrering, eller hva det nå kan være.

Nå vil nok mange ile til og mene at det er ikke disse byråkratene de vil «til livs». Det er alle de som sitter på kontorene sine og gjør livet vanskeligere for folk. Det kan sikkert sitte en og annen vriompeis rundt omkring, men de er forsvinnende få. Saksmengden er så stor og byråkratene så få at det ikke er rom for blindpassasjerer. Derfor sier jeg. Takk byråkrater, dere gjør Norge til et bedre land å bo i.