Takk Amnesty

I rapporten "The human cost of "crushing the market" dokumenterer Amnesty International levekårene for personer i prostitusjon i Norge og avdekker omfattende menneskerettighetsbrudd.

Pro Sentret er desverre godt kjent med den virkeligheten som beskrives i rapporten. I over 30 år har vi tilstrebet å få fram nyansene, kompleksiteten og de problematiske sidene ved de valgene vi som samfunn står overfor. Vi har formidlet kunnskap om prostitusjon og påpekt konsekvensene av politiske beslutninger eller mangel på sådanne. For dette har Pro Sentret blitt anklaget for å være et kampanjeorgan som agiterer for legalisering/normalisering av prostitusjon, at vi utarbeider dokumentasjon for å tekkes egen politisk agenda og vi har flere ganger vært ønsket nedlagt.

Prostitusjonen er politisert og polarisert. Diskursene tar som regel utgangspunkt i en endimensjonal forståelse, et prinsipielt standpunkt om hvordan prostitusjonen og aktørene i den skal forstås. Målet helliger middelet og situasjonen til personer som selger sex i dag blir underordnet. Derfor retter vi en stor takk til Amnesty som har utarbeidet en grundig rapport om sexselgeres levekår i Norge og dokumentert de alvorlige menneskerettighetsbrudd som følger av villet politikk. Vi regner med at når en internasjonalt anerkjent organisasjon som Amnesty konkluderer med at personer som selger sex blir utsatt for alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, så lytter myndighetene.

Pro Sentret er enig i Amnestys konklusjon. Beskyttelse av menneskerettighetene til personer som selger sex må settes høyest.