Tabber for milliarder

Høyre- og Frp-byrådet har styrt Oslo inn i den ene skan- dalen etter den andre uten at politikerne er stilt til ansvar.

Bare med en storstilt kollektivtrafikkutbygging kan Oslo vokse uten at trikker, veier og t-bane blir så belastet at folk og næringsliv ikke vil etablere seg. Det er heller ikke nok å skaffe skole­­plasser til alle de forventningsfulle barna der de er på vei til første skoledag. Osloskolen må bli bedre, men da trenger vi flere lærere. Vi skal møte utfordringene i eldreomsorgen og på andre viktige politikkområder. Det blir dyrt, men vi har råd til det. Vi må bruke pengene på best mulig måte.

Høyre- og Frp-byrådet i Oslo har styrt byen inn i den ene skandalen etter den andre uten at politikerne er blitt stilt til ansvar. Dette handler ikke om korrupsjon. Det handler om elendig styring. Det er ikke billig når samferdselsetaten graver opp en vei, for så å asfaltere den, før selskapet bak trikken gjør akkurat det samme uka etter. Det blir heller ikke rimelig når kommunen sier opp IKT-ansatte for så å leie dem tilbake til konsulentpris. Frp og Høyre styrer byen med støtte fra Venstre og KrF. Uten deres støtte og velsignelse, hadde byrådet for lengst måttet gå.

Noen av de siste års skandaler beløper seg til ca. 1,7 milliarder kroner: I 2006 ville byrådet spare 50 millioner årlig på sentralisering av datasystemene i Oslo. To år senere hadde innsparingen blitt til en overskridelse på 269 millioner. Kommunens virksomheter hadde store problemer med omleggingen, egne IKT-ansatte var sagt opp, og måtte leies tilbake til konsulentpris. Høyres finansbyråd valgte å slutte før skandalen ble kjent.

Det nye Holmenkollanlegget ble en økonomisk skandale. I søknaden fra 2005 om å få ski-VM i 2011 ble kostnadene stipulert til 53 millioner. Dårlig planlegging, elendig styring og mange kostnadssprekker ga Oslo kommune en sluttregning på 1,8 milliarder kroner. Byrådet hadde ikke styring med prosjektet. Tidligere byrådsleder Erling Lae ga seg like før de siste overskridelsene ble kjent. Frps idrettsbyråd Anette Wiig Bryn måtte gå på dagen.

I 2003 lovte byrådet oss et nytt billettsystem, Flexus. I 2009, fem år etter og dobbelt så dyrt, sto det fortsatt ikke ferdig. Prosjektet ble en lang, dyr og trist historie. Igjen fikk en byråd det travelt med å pakke snippesken. Frps byråd Peter N. Myhre gikk like før bystyrets høring om saken. Det var ikke rart, høringen avdekket en skandale med feilinformasjon, mangel på informasjon og med en politisk ledelse som ikke klarte å drive kommunes virksomheter på en forsvarlig måte. Billettsystemet har kostet minst 235 millioner, 100 millioner mer enn planlagt. Men sluttsummen kjenner vi ennå ikke.
Frps eldrebyråd Sylvi Listhaug hadde et prestisjeprosjekt, et sykehjem i Spania for Oslos eldre. Etter fire år havarerte prosjektet. 35 millioner er tapt og Oslo står igjen med en totalt ubrukelig landbrukstomt i Altea i Spania. Kjøpet var i strid med anskaffelsesreglementet, uten konkurranse og i strid med kommunens rettsinstruks. Pengene er totalt bortkastet.

Tøyenbadet skulle pusses opp i løpet av 2007. Det skulle koste 60 millioner. Det skulle gå både vinter og vår før det sto ferdig, og det ble dobbelt så dyrt som planlagt. Tøyenbadet fortsetter å lekke og har vært stengt flere ganger. Vi kjenner ennå ikke sluttsummen, men til nå har det kostet 140 millioner. Prosjektet har blitt slaktet av kommunerevisjonen for elendig styring og manglende kontroll.

Høyre- og Frp-byrådet har konkurranseutsatt flere av Oslos sykehjem. De fulgte ikke opp varsler om uakseptable forhold og avtalebrudd, selv om de ble bedt om det. I vinter var skandalen et faktum. I Frps utstillingsvindu, det Adecco-drevne Ammerudlunden sykehjem, ble det avdekket graverende og systematiske brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Siden har det samme blitt avslørt ved andre kommersielle sykehjem.

Listen over uakseptable forhold og skandaler hos kommunens avtalepartnere er lang. Vi har sett det samme innen renhold, vikarinnleie i skole og i barnehager. Ikke fortell oss at konkurranseutsetting gir bedre tjenester eller mer for pengene. Vi trenger ikke flere slike ideologiske eksperimenter.

Sist vinter var det TT-ordningen sin tur, det er en kjøreordning for blant andre bevegelseshemmede. Høyre og Frp ville spare penger og konkurranseutsatte kjørekontoret for bevegelseshemmede, samtidig som det kom inn nye transportører. Det ble skandaløst for de mange gamle og unge som er helt avhengige av TT-transport i Oslo. Hittil i år har det kostet kommunen 20 millioner i ekstrautgifter, for å lappe på alle bristene i den nye ordningen. Hva sluttsummen blir, vet ingen. Men det blir dyrt.

Oslo kommune eier en gullgruve. Hafs­­lund og E-CO Energi har siden 2004 gitt kommunen svimlende 12 milliarder i utbytte. Dette vil Høyre og Frp selge. SV mener at eierskapet representerer en stabil og langsiktig inntektskilde. Folk betaler ofte høye strømregninger og overskuddet fra slike bør derfor tilbakeføres fellesskapet, og ikke forbeholdes de få.

Høyre- og Frp-byrådet i Oslo har stått for mange store og alvorlige tabber de siste årene. Oslo kommune står foran store utfordringer i årene som kommer. Kommunen vokser raskt. Det er flott, men det gir noen utfordringer. Det vil bli behov for 18.000 nye skoleplasser i løpet av de neste ti årene. Det er like mange nye skoleplasser som det er folk i Horten by. Vi blir eldre, og det blir behov for tusenvis av nye tilbud til våre eldre, og vi må ha ansatte til å yte alle disse tjenestene.

Nylig la Ruter fram en flott plan for kollektivtrafikkutbyggingen i byen vår de neste åra. De foreslår ny t-banetunnel under sentrum med mange nye holdeplasser, t-bane til både Fornebu og A-hus og mye, mye annet. Tenk hvor mange lærere, hvor mange trikker, hvor mange sykehjemsplasser man kan få for 1,7 milliarder kroner. Høyre og Frp sine skandalesaker handler ikke om korrupsjon, men om forskjellen på god eller dårlig styring.