Ta ansvar, byrådsleder Stian Berger Røsland!

Narkotikasalget på Grünerløkka fjernes ikke med lettvinte forslag.

Det åpenlyse salget av hasj og andre narkotiske stoffer midt i boligområdene på nedre del av Grünerløkka i Oslo er en fast gjenganger i mediebildet. Sist helg var nrk på reportasjetur og kunne melde om et omfattende og åpenlyst narkosalg. Som ventet, reagerte byens ansvarlige politikere med en rekke lettvinte og populistiske forslag til tiltak. Fellesnevneren er ansvarsfraskrivelse.

I praksis legalisert
Vi som bor på nedre Grünerløkka lar oss ikke lenger sjokkere. I praksis er narkosalget på Grünerløkka legalisert. Over år har det blitt mer og mer omfattende og åpenlyst. Politiet tar et raid av og til; arresterer noen selgere og bøtelegger noen kjøpere. I en periode satte byrådet inn vektere, noe som fungerte bra så lenge det varte. Men det som mangler, er viljen til å sette inn langvarige tiltak som fjerner det åpenlyse gatesalget.

Byrådsleder Stian Berger Røsland vil i følge nrk ha mer politi. Det er byrådslederens faste standardsvar når han blir konfrontert med kriminalitet og ordensproblemer i Oslo. Røsland vil alltid ha mer politi. Og mangelen på politi er selvsagt den rødgrønne regjeringens ansvar, vil han ha oss til å tro. Oslo Frp. vil (som alltid) ha lukkede asylmottak og hevder at utsending av asylsøkere løser de fleste problemer i Norge. Også Oslo Krf. frir til fremmedfrykten.

Byrådet har ansvaret
Problemet med alle disse mer eller mindre velmente forslagene er at de er framsatt av representanter for partier som faktisk styrer Oslo, og som later som om de er i opposisjon når de konfronteres med Oslos kriminalitetsproblemer. Men det er Høyre og Frp. som styrer Oslo med aktiv støtte fra partiene Venstre og Krf. Det er disse partiene som har ansvar for å gjøre noe med de åpenlyse narkomiljøene i Oslo. Og de har mulighetene til å gjøre det, hvis de vil.

Tidligere i sommer startet politiet i Oslo en målrettet innsats mot narkomiljøet på ”Plata” utenfor Oslo S. Politiet bruker ni millioner kroner ekstra av egne midler og samarbeider tett med kommunen for å løse opp miljøet i sentrum av Oslo. Om dette vil lykkes, er jeg usikker på. Det er avhengig av om de tungt belastede rusmiddelbrukerne på ”Plata” får andre og bedre tilbud. Først og fremst må de møtes med legehjelp, tilbud om behandling og en lang rekke sosiale tiltak. Det rusmisbrukerne trenger aller minst, er fordømmelse og moralisme.

Grünerløkka
På samme måte kan byrådsleder Stian Berger Røsland ta grep om narkosalget på Grünerløkka – hvis han vil. Men det krever selvsagt andre tiltak enn de som settes inn mot ”Plata”-miljøet. Selgerne på Grünerløkka er i all hovedsak afrikanske innvandrere og asylsøkere, og må møtes med strenge reaksjoner. Kjøperne er ikke først og fremst tunge misbrukere, slik som på ”Plata”, men tusener av helt vanlige Oslo-ungdommer som synes at kannabis er et helt greit rusmiddel og på linje med alkohol. Vinnerne er den internasjonale narkotikaindustrien og deres bakmenn i Norge. Taperne er blant annet de av oss som får belastningen ved å bo midt i narkomiljøet.

Langvarig innsats
Byrådsledet må gå i et tettere samarbeid med politiet i Oslo, slik at det ryddes opp i miljøet. Politiet må sette inn målrettede tiltak over lang tid, og tiltakene må prioriteres budsjettmessig. Uten synlig tilstedeværelse døgnet rundt på nedre del av Grünerløkka er det ikke mulig å oppnå noe som helst. Det er også behov for å ta i bruk kraftige bøter til de som kjøper, og kriminelle asylsøkere må raskere ut av landet. På den måten kan narkoomsetningen på Grünerløkka og i resten av bymiljøet bli mindre synlig. Men det betyr selvsagt ikke at narkotikamiljøet blir borte. Bare de mest naive tror at det er mulig å unngå narkotikamisbruk i Oslo.

Det er altså ikke tilstrekkelig med ett tiltak. Det som trengs er en plan. Og den må være langvarig og omfatte flere virkemidler. Men ikke noe av dette er mulig så lenge byrådslederen skyver ansvaret fra seg.

Per Østvold er leder i Oslo SV