Syntetiske rusmidler dreper unødig

Ingen har de totale tallene, men flere titalls unge mennesker har i Norge de siste årene mistet livet fordi de har brukt rusmidler som inneholder noe annet enn det de ba om.

Falske og farlige kopier, sterkere tvillinger eller for eksempel syntetisk hasj tar liv. For å hindre slike tragiske og ofte unge dødsfall burde vi gjøre som Storbritannia og åpne for steder tilgjengelige på festivaler og nære utesteder i sentrum hvor festdeltakere kan gå for å teste rusmidlene på forhånd uten å bli arrestert av politiet. Kostnaden ved å la være er altfor høy. Politiet og Justisdepartementet burde umiddelbart åpne for en slik tilgjengelig testmulighet.

NRK hadde i 2015 oppslag om at 30 personer så langt hadde mistet livet på grunn av inntak av stoffet PMMA som mange trodde var var MDMA. Myndighetene advarer også mot en økende forekomst av nye farlige syntetiske stoffer. Forklaringen på økt innovasjon i rusmidler forklares med narkotikaforbudet og produsentene sine ønsker om å endre litt på stoffene for å unngå å bli rammet av forbudene. Dette kan resultere i farligere og sterkere rusmidler som også får dødelig utgang. For særlig festivaler er risikoen høy. Folk kjøper rusmidler av dealere de ikke kjenner som ikke har noen interesse i å vedlikeholde kundekontakten med. Situasjonen har eskalert, men vi kjenner ikke til noen nasjonal oversikt over hvor mange dødsfall som skyldes syntetiske stoffer i Norge. Farmakolog Silja Skogstad Tuv sier til Tidsskriftet til den norske legeforening at «Dødsfallene er likevel kun toppen av isfjellet. Det totale omfanget av bruken er ukjent, men rapporter fra norske sykehus og legevakter samt beslagsstatistikk tyder på utbredt bruk».

En frivillig organisasjon i Storbritannia kalt «The Loop» består av studenter som bl.a. studerer farmasi og kjemi, som tester rusmidler for brukere på festivaler. Tiltaket har amnesti og tillatelse fra politiet som hilser tiltaket velkommen. Det er forståelig nok mye motstand mot at folk bruker illegale rusmidler på festivaler og utesteder. Men på tross av forbud og trusler om fengsel og bøter, stanser ikke det noen i å gjøre akkurat det. I stedet for å snu et blindt øye til dette, må vi tenke nytt og være opptatt av brukernes helse. Politiet og helsemyndighetene burde derfor tillate og i samarbeid med frivillige etablere testsentre på byen kveldstid og på festivaler rundt om i Norge. En slik testing kan også gjøre at politiet får oppdatert kunnskap om hvilke stoffer som er i omløp.

Tiden er inne for å tenke nytt i ruspolitikken og å flytte fokus fra politi til helsehjelp. Vi sier ikke til røykere at det bare er å la være, eller til alkoholikere at det bare er å stoppe. Vi ønsker å hjelpe folk til å ta bedre valg. Et slikt testprosjekt burde derfor være noe av det første vi nå innfører og tillater nå som vi heldigvis er på vei til å avslutte «krigen mot narkotika».