Syndebukkene til FRP og Listhaug

Syndebukkene til FRP og Listhaug er mennesker i nød - mennesker på flukt fra krig, sult og terror

SYNDEBUKKENE TIL UTKASTELSES- OG EKSKLUDERINGSMINISTER LISTHAUG

I 2016 er det mennesker i nød på flukt fra krig, terror og sult  som er syndebukkene til utkastelses- og ekskluderingsminister Sylvi Listhaug. Dvs. asylsøkere som har to valg – det ene valget å bli i hjemlandet med høy risisko for å bli drept – det andre valget å flykte fra krigen og styrke sine sjanser for å beholde livet. Det verste er at hun og med sine maktkompanjonger har greid å spre frykt og skepsis til flyktninger blant mange nordmenn.

Til alle tider og i alle samfunn har det vært syndebukker og folkegrupper som har vært ekskludert og trakassert.  På 16- og 1700 tallene var heksene Norges syndebukker (mennesker som ble plassert lavest på rangstigen).  I etterkrigstiden i Norge var det tyskerbarna og tysker-jentene( de som fikk barn med tyskere) som var syndebukkene og de utstøtte. Listen kan gjøres mye lengre.

Et viktig felles trekk gjennom hele historien er at aggresjonen og trakasseringen har vært rettet mot uskyldige lavstastusgrupper, mens makthaverne og høystatusgruppene som har ansvaret for urettferdigheten og de store forskjellene som skaper hat og uro mellom mennesker, går fri.

Er det en god idè om vår utkastelses- og ekskluderingsminister med flere retter blikket mot de rike asylbaronene som tjener grovt på norske asylmottak ? Og mot velferdsbaronene som profiterer grovt på sykehjem, sykehus, barnevern, rusomsorg, eldreomsorg og barnehager som ble privatiserte.  Privatiserte institusjoner som mottar milliarder av dine og mine skattepenger i statsstøtte og som flytter overskuddet til andre selskaper og skatteparadis for å slippe skatt. Er det en god idè og heller rette aggresjonen mot skatteflyktningene ? Vi må hjelpe krigsflyktningene til å beholde livet ?

Vi må kaste FRP- og Høyreregjeringen ved Stortingsvalget 2017. Greier vi dette kan vi endre kurs og sammen skape et varmere samfunn for mennesker som trenger oss. Jeg stemmer på partiet som virkelig jobber for en mer rettferdig verden. Jeg stemmer Rødt. Hva med deg ?

Gunn Pound