Svaksynt fra NHO

Næringslivets Hovedorgansiasjon (NHO) ønsker å redusere den norske selskapsskatten fra dagens nivå på 23 prosent til null. Forslaget er svært overraskende.

Næringslivets Hovedorgansiasjon (NHO) ønsker å redusere den norske selskapsskatten fra dagens nivå på 23 prosent til null. Forslaget er svært overraskende fra et NHO vi har lært å kjenne som en klok og ansvarlig samfunnsaktør. Utspillet skytes da også ned av både landets fremste økonomieksperter og et samlet Storting.

Til Dagens Næringsliv kommenterer NHH-professor Jarle Møen NHO-forslaget presist med ganske store bokstaver: «At NHO på ramme alvor foreslår å fjerne selskapsskatten, er svært overraskende».

Det er åpenbart mange utfordringer knyttet til skattlegging i en internasjonal og globalisert økonomi. Løsningen er ikke å innrømme nederlaget i møte med en komplisert verden og gi opp å skattlegge bedrifter. Skal samfunnet ha de samme skatteinntektene å bruke til omfordeling og fellesskapets gode, vil andre grupper måtte ta en større del av byrden. Vanlige lønnsmottakere vil måtte yte mer. Dette vil på sikt kunne ramme skattemoralen og oppslutningen om samfunnsmodellen. Selvsagt skal bedriftene bidra til fellesskapet.

USA har nettopp gjennomført en skattereform med et kraftig nedjustert skattenivå for selskaper. Irland har lenge underbydd sine konkurrenter med en svært lav skattesats for selskaper på 13 prosent. Øya er i dag et skatteparadis. Målet for det internasjonale samfunnet må være å stoppe dette løpet mot bunnen, og i fellesskap finne fram til et harmonisert internasjonalt, og gjerne høyt, skattenivå som sikrer bærekraften i de moderne velferdsstatene. Norge skal ikke lede racet mot nullskatt. Målet må være å tette all verdens smutthull for null eller ekstremt lav bedriftsbeskatning.

I forslaget er NHO vage på alternativene, men det antydes høyere skatt på forbruk og eiendom. Men slik det framstår er forslaget ensbetydende med å kaste inn håndkleet og akseptere en ustyrlig verdensorden der pengemakta rår og politikken tilpasser seg dens natur. NHOs forslag er å forfølge en linje der det er alles kamp mot alle for å tiltrekke seg kapital. Den kampen vil skape mange tapere.

legge skattebyrden over på bvanlige lønnsmottakere