Stutum-taktene tilbake

Vi mistenker at Listhaug ikke er så veldig opptatt av folkehelse.

«Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil», sa nyutnevnt statsråd for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug til NRK i et slags tiltredelsesintervju mandag.

Uttalelsen kommer ikke fra profesjonelle satirikere, en yrkesgruppe som i dette landet står i fare for å bli arbeidsledige, men fra landets nye folkehelseminister. En statsråd med dette mandatet burde selvsagt sagt at folk ikke burde røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt som de bare vil. Fordi det er farlig. Det er usunt. Man dør for tidlig. Dette burde særlig en eldreminister være opptatt av. Og på veien til dødsleiet blir man en større belastning for fellesskapet enn nødvendig. Det siste burde en Frp-er være opptatt av, de som er opptatt av å få ned skattetrykket. Forebygging og god folkehelse er nettopp en god investering i å få ned helsekostnadene.

Politikere og statsråder er foresatte for den norske befolkningen. Vi forventer at de tar rollen som voksenpersoner i offentligheten og står fram som ledere. Å si det som Listhaug, er ikke å ta dette ansvaret på alvor. Det er uansvarlig og setter folkehelsearbeidet dramatisk tilbake.

Uttalelsen har selvsagt fått mange til å reagere. Kreftforeningens sindige generalsekretær Anne Lise Ryel sa til NRK at «det virker som om hun har liten forståelse for hva folkehelse egentlig er og hva hennes oppgave som minister på det området er». Vi mistenker at Listhaug ikke er så veldig opptatt av folkehelse.

Listhaug bryter også med firepartiregjeringens egen plattform fra januar. Der forpliktet man seg til å holde et strengt regulerende regime og reduserer alkoholbruken i landet, og utarbeide en ny tobakksstrategi med mål om røykefrie kommende generasjoner. Produksjonen av det røde kjøttet er en av de største klimautfordringene vi har, og klimaet har regjeringen også forpliktet seg til å redde. Da kan man ikke som ansvarlig statsråd si at folk skal «røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil». Selv om mange gjerne vil høre det.