Struper kommunene

I VG torsdag lekket finansminister Siv Jensen (Frp) fra statsbudsjettet om endringer i den kommunale eiendomsskatten.

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere for kommunene å drive inn eiendomsskatt på høyeste nivå. Det vil bli foreslått å sette ned høyeste sats fra sju til fem promille.

Regjeringen vil også frata kommunene retten til å legge markedsverdien til grunn for beregningen av skatten, og den vil innføre et tak på verdifastsettelsen av eiendommen. Hadde de nye reglene blitt innført i dag ville det ha rammet 67 kommuner som måtte ha kuttet budsjettene sine med til sammen 350 millioner.

Det er ingen tvil om at det ville ha gått hardt ut over velferdstjenestene i kommunene. Trondheim er den kommunen som må kutte mest når eiendomsskatten reduseres. Ordfører Rita Ottervik (Ap) forteller at kommunen vil få 70 millioner kroner mindre til leger, lærere, helse- og omsorgsarbeidere.

Regjeringens tiltak er opplegg til sultefôring av kommunene. Kutt i eiendomsskatten vil ikke bli kompensert med økte pengeoverføringer fra staten.Vi frykter at dette bare er første skritt på veien mot en kraftigere reduksjon i kommunenes inntekter fra eiendomsskatten. Det kommer helt sikkert mer fra Siv Jensen.

Økonomi er ikke bare grunnlaget for velferdsnivået i kommunene. God økonomi er en forutsetning for et levende lokalt selvstyre. Hvis kommunene nektes retten til å skaffe seg flere inntekter, forvitrer lokaldemokratiet.

Det er tydelig at lokalt selvstyre ikke er en viktig sak for regjeringen siden den går til angrep på kommunenes inntektsgrunnlag. Vi så det samme med regionreformen. Mot kommunenes og innbyggernes ønske trer regjeringen nye fylkesgrenser ned over hodet på innbyggerne. Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark er et stygt angrep på lokaldemokratiet. Viken-påfunnet er omtrent like ille.