STRAFF MOT HJELP

Krigen mot narkotika har for meg personlig alltid vært en krig mot demokratiet. Det blir snakket mye om å hjelpe de svake, resultatene uteblir. Rusfeltet trenger en ny #RUSREFORM

Jeg er lei av å se politiet jage en av de svakeste gruppene vi har, med både pisk og lov i hånd og som samtidig skal utgi seg for å være hjelpere!

Kriminaliseringens paradoks vokser når det er nærmest uten unntak er de aller svakeste, fattigste og mest slitne som tyr til plata/gata for å få tak i stoff. Om «her trengs det hjelp.» er synlig, om bruk har gått over til missbruk, da bør også hjelpen, ikke straffesystemet være på plass! Oppsøkende helse og sosialtjeneste når en sliter fremfor inkompetente politifolk som ikke vet hvordan hverken bruk eller misbruk skal håndteres. 


Det er de aller færreste som tyr til gatene for å få stoff, dvs at det meste av rusbruken i dag foregår i det skjulte og så lenge den er kriminalisert så vil den også forbli usynlig. De brukerne som blir tatt som er som oftest i den svakeste gruppa på plata/gata da de er synlige. Disse trenger hjelp, ikke straff!


Kriminaliseringen vanskeligjør også nettopp det å ta det opp med familie eller venner om en skulle «havne utpå».


Avkriminalisering vil gjøre det lettere å fange opp de som sliter tidligere, hvor de med dagens lovgivning møtes med trussel om straff, ville de da kunne bli møtt med hjelp helt uten å måtte bekymre seg for om Politiet skal komme å «sparke inn døra» deres. For ikke å glemme at de ikke vil miste muligheten for en bedre fremtid som pr dags dato ødelegges av kriminaliseringen med tilhørende stempel og bås som «kriminell» som en raskt blir plassert i.
Jeg er lei av inkompetente politikere som bevege seg i sneglefart.
En kunnskapsbasert, trygg, human & fornuftig ruspolitikk trengs sårt.

Skriv under for en avkriminalisering av narkotika. Hjelp, fremfor straff! http://www.underskrift.no/vis/6958

#RUSREFORM