Støtteordninger i spill

Barnetrygden er blant våre mest treffsikre støtteordninger.

Forslag om å avskaffe barnetrygden har dukket opp med jevne mellomrom helt siden den ble innført som landets første universelle trygd i 1945. Denne gangen er det flertallet i Høyres programkomité som vil fjerne den. Det forundrer oss ikke. Det er som regel fra høyresiden at angrepene på barnetrygden kommer. Det å ta fra de fattige og gi til de rike, er et kjent fenomen i høyresidens historie.

Som plaster på såret foreslår flertallet i Høyres programkomité gratis barnehage og SFO. Det har vi ingen ting imot. Det kan gjøres uten å ta penger fra barnefamiliene. I stedet for å fjerne barnetrygden, burde den ha vært noe større etter vår mening. Barnetrygden er blitt utvidet og forbedret siden den ble innført. Men størrelsen har ikke vært pris- og lønnsjustert på 20 år.

Barnetrygden er blant våre mest treffsikre støtteordninger. Den er, og har alltid vært, til god økonomisk hjelp for enslige forsørgere og familier med barn som sliter med økonomien. Familier som sitter økonomisk godt i det, trenger den kanskje ikke. Men det er dårlig sosialpolitikk å kaste barnet ut med badevannet fordi noen rikfolk ikke trenger trygden.

Høyres programkomité foreslår også å fjerne kontantstøtten. Her er vi mer på linje, men vi forstår ikke poenget med å lempe kontantstøtten over på kommunene. Da må det i så fall følge penger med. Problemet med kontantstøtten, blant annet at den oppmuntrer til å ha barna hjemme og ikke i barnehagen, blir ikke borte fordi kommunene får ansvaret for å dele ut kontantstøtte.

Ett er sikkert: Hvis Høyre programfester fjerning av kontantstøtten, ekskluderer partiet KrF fra framtidig regjeringssamarbeid.

Det er det samme for oss. Men det kan ikke være det samme for Høyre-leder og statsminister Erna Solberg. Hennes regjeringsprosjekt inkluderer nemlig KrF.