SENDT UT: Tirsdag kveld ble de første asylsøkerne retuernert med buss til Russland. FOTO: OLE-TOMMY PEDERSEN/NTB SCANPIX

Stortinget i bakrus

Storskog skremmer Stortinget.

Sakte, men sikkert går det opp for flertallet på Stortinget at den paniske hastverksbehandlingen av utlendingsloven i fjor høst har fått uønskede konsekvenser. Smutthullet over Storskog er riktig nok tettet. De to siste månedene er det ikke kommet en eneste asylsøker over Storskog. Det er i tråd med Stortingets ønske.

Men tinget forestilte seg ikke at alle som flyktet den veien til Norge ville bli sendt tilbake til Russland uten realitetsbehandling av asylsøknadene.

Hovedargumentet for den nye tilstramningspolitikken var å forsvare asylinstituttet. Det var aldri meningen å avvikle asylinstituttet. Det er nå i ferd med å skje. Praktisk talt alle som flyktet til Finnmark i fjor, vil bli sendt ut av landet.

Det er ingen uenighet om at flyktninger som ikke har et reelt beskyttelsesbehov, må sendes ut så fort som mulig. Flyktninger med oppholdstillatelse i Russland skal tilbake. Men i flere partier er det nå en dyp bekymring for at det også blir sendt ut flyktninger med beskyttelsesbehov til land der deres grunnleggende rett til liv står i fare.

Europarådet og FNs høykommissær for flyktninger har kritisert Russlands asylforvaltning. Høykommissæren har bedt Norge om å vente med utsendelsene. Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vender det døve øret til. I hennes politiske verden er det bare en ting som teller: Få dem ut for enhver pris. Russland er et trygt sted!

Dette hevder en statsråd i en regjering som etter den russiske okkupasjonen av Krim og Ukraina-konflikten, i ord og gjerning har vist at den ikke har tillit til russisk politikk. Asylpolitikken skal altså være unntaket. I asylpolitikken er russerne til å stole på. Hvor dumme tror Listhaug at folk er? Statsråden har ingen håndfaste garantier for at Russland ikke vil sende syriske flyktninger tilbake til krigen i Syria. Det har Russland gjort før og blitt dømt for i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

I KrF og Venstre er skepsisen stor til Listhaugs knallharde håndtering av returene. Venstres leder Trine Skei Grande ber regjeringen stille returer av syriske asylsøker i bero. Hun vil ha en reell prøvingsrett av søknadene. KrF-leder Knut Arild Hareide mener også at de som har brukt Russland som fluktrute må få realitetsbehandlet søknaden i Norge.

Aps Helga Pedersen har kommet på andre tanker. Hun er bekymret for om praksis er i tråd med folkeretten og Stortingets vedtak. Hun ber Sylvi Listhaug gi Stortinget innsyn i de juridiske vurderingene som Listhaug bygger på.

Også Sp rører på seg. Partiets nestleder Anne Beathe Tvinnereim vil stoppe utsendingene av flyktninger til de har fått en reell behandling av asylsøknadene.

SV-leder Audun Lysbakken og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne har stått utenfor asylforliket. De kan med tilfredshet notere seg at hele opposisjonen innser at SV og MDG så rett da de gjorde oppmerksom på flere uheldige konsekvenser av den nye utlendingsloven og asylinstruksen.

Sylvi Listhaug er blind for problemene. Hun hevder at Stortinget kommer til å åpne døra på vidt gap for en ny flyktningstrøm hvis det lempes på den umenneskelige utkastelsespolitikken.

Det er et farlig standpunkt for en statsråd i en mindretallsregjering. En mindretallsregjering er i fare hvor hen den går, særlig når den går til Stortinget, sa Kjell Magne Bondevik. Faren vokser for hvert skritt den tar hvis den går til Stortinget med en enøyd statsråd og en statsminister som ikke vil sette statsråden på plass. Det er statsminister Erna Solbergs ansvar å sørge for at regjeringen holder seg til asylforliket og at regjeringen har flertall i Stortinget for sin politikk. I Aps stortingsgruppe mener man med rette at Sylvi Listhaug går langt ut over det asylforliket rekker. Asylforliket mellom regjeringen og flertallet i Stortinget er i ferd med å sprekke.