Stormarkering mot 3 rullebane på Gardermoen lørdag kl 13!

Flere organisasjoner har gått sammen om å demonstrere for NEI til 3 rullebane. Jeg møter og håper du blir med! Fordi byggingen er galskap når temperaturen på kloden øker!

Byggingen er riv ruskende galskap!

Jeg vil ikke ha fortsatt vekst i flytrafikken på Gardermoen siden vi vet at økt tilgang vil øke antall avganger! Om man tar en sammenligning med motorveier vet vi at motorveier øker trafikken. Tilgang gir etterspørsel. 

Alle vet at fly er en versting på forurensing når vi går ned på personnivå. Flyreiser bety mye for hvor mye utslipp vi bidrar med. Så du og jeg burde reise mindre, men det er urimelig å tillegge enkeltpersoner å droppe billige flyturer for å ta dyre tog til mindre eksotiske steder. Det er Storting og Regjering som har ansvaret for å skape et Norge det er lett å leve miljøvennlig i. 

Flyturer til utlandet har økt mye de siste årene, og veksten i klimagassutslipp fra trafikken har vært på over 100 prosent fra 2002. Hvordan kan Avinor forsvare at dette? Sannheten er at det gjør de faktisk ikke. I følge Klassekampen sendte Avinors styre brev i juli til Samferdselsdepartementet der de skrev at de var bekymret for at planene vil komme i veien for klimamålene.
«Samfunnsoppdraget legger opp til vekst i flytrafikken som kan være i strid med nasjonale klimamål og internasjonale forpliktelser på klimaområdet», Avinor anbefaler videre regjeringen å ta opp dette temaet i neste års eierskapsmelding. Ta denne advarselen på alvor!

For biltrafikken har et mål om nullvekst i de større byene og en egen belønningsordning for de som reduserer trafikken, Avinor derimot har et mål om å øke antall langruter, som er en versting på forurensing. De har også en egen bonusordning som premierer trafikkvekst! Tatt i betraktning at verdens klimagassutslipp må reduseres raskt, er vekst i flytrafikken ikke bare galskap, men det totale vanvidd!

Avinors eneste plan hittil er at biodrivstoff skal redusere flytrafikkens klimagassutslipp. Biodrivstoff er en knapp ressurs, og i tillegg inneholder den ofte palmeolje. Når vi enda ikke har klart å gå over til biodrivstoff på bil, hvordan i alle dager skulle vi kunne gjøre det med fly, innafor dette århundre? 
Konsekvensene av flyplassutvidelsene er store for klima, støy og arealinngrep som de er, bør det være åpenbart at Avinor ikke må få fullmakt til å planlegge og bygge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn. 

MØT OPP PÅ LØRDAG DU OGSÅ! Fordi vi vil ha en verden som er levelig å bo i!