Stopp videre framdrift av Viken fylkeskommune

Østfold og Akershus Ap med klar tale: – Alle vedtak i fellesnemnda om sammenslåing av Viken må nå umiddelbart settes på vent.

Som ledere i Østfold og Akershus Arbeiderparti, krever vi at prosessen med sammenslåing av fylkene til Viken stoppes inntil Stortinget har behandlet saken, slik kommunalminister Mæland selv har signalisert i striden om Troms og Finnmark.

Alle vedtak i fellesnemnda om sammenslåing av Viken må nå umiddelbart settes på vent. Begge fylkespartiene har eget årsmøtevedtak på at en sammenslåing til Viken ikke bør gjennomføres og fylkestingene i begge fylker har også vedtak på at man ikke ønsker Viken som ny fylkeskommune.

I den usikre situasjonen som nå har oppstått og med kommunalministerens uttalelse om at Stortinget må behandle saken på nytt, er det eneste riktige å sette alle vedtak på vent. Fellesnemda i Viken har møte om kort tid. Der må man sørge for at et slikt vedtak om å fryse prosessen blir fremmet og vedtatt.

Vi oppfordrer de andre partiene i Østfold og Akershus om å støtte opp om et slikt forslag.