Stopp jaginga

Det er på Frps vakt at de rusavhengige nå blir jaget fra Brugata, som de ble jaget fra Plata, Skippergata, Egertorget og Slottsparken.

Frps bystyremedlem Aina Stenersen er genuint opptatt av rusavhengiges situasjon i Oslo. I Dagsavisen 27. mars skriver hun bl.a.: «Brugata var det mest kriminelle stedet i landet, og flyttingen av rusavhengige fra Plata var ikke en suksess.

Vi må lære oss at dette er mennesker med et helseproblem, med komplekse, og utfordrende livsutfordringer. Å bli jaget rundt i byen, hjelper ikke på mennesker som allerede føler seg helt nederst på rangstigen, og er smertelig klar over dette selv.»

Det er Frp som styrer Justisdepartementet, og har det overordnede ansvar for politiet. Det er på Frps vakt at de rusavhengige nå blir jaget fra Brugata, som de ble jaget fra Plata, Skippergata, Egertorget og Slottsparken. De tvinges nå østover, mot boligområdene i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka.

Stenersen har helt rett: «Å bli jaget rundt i byen, hjelper ikke på mennesker som allerede føler seg helt nederst på rangstigen, og er smertelig klar over dette selv.»

Men politiet har på tross av dette initiert en aksjon med ny jaging. Hensynet er ikke de rusavhengige selv, så det er andre – utenforliggende – hensyn som trumfer høyere. Næringsinteresser? Turisme?

Jeg utfordrer Aina Stenersen til å snakke med sin partifelle, justisministeren, og initiere at jaginga av de rusavhengige umiddelbart stoppes. Det som nå skjer er uverdig.