Still strengere miljøkrav til byggebransjen

Det er kanskje ikke så ofte noen spør etter strengere krav til sin egen bransje. Det er litt som å be læreren om mer lekser, eller å spørre om å få lov til å betale mer bompenger. Men i akkurat dette tilfellet gjør jeg det med glede. Jeg håper forhandlingene på Granavolden - eller lærerværelset, om du vil - resulterer i klare og ambisiøse miljøkrav til byggenæringen i den nye regjeringsplattformen.

Altfor få tar innover seg at byggsektoren er en klimaversting. Bygg står for 40 prosent av energiforbruket i Norge, og en tredjedel av alle klimagassutslippene globalt. 

 

Likevel mistenker jeg at klimapolitikken vi vil se i ny regjeringsplattform vil handle mest om olje, transport og skog. Og det er flott, men da går man også glipp av det enorme potensialet for utslippskutt som byggsektoren representerer.

 

Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål nr. 11 om bærekraftige byer og samfunn omfatter blant annet bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringene for bygg. I Norge har debatten om bygg og klima gått rundt hvordan vi skal beskytte oss mot mer ekstremvær, men vi bør i større grad snakke om hvordan vi skal unngå mer ekstremvær. Da er kutt i klimagassutslipp i alle sektorer viktig, inkludert hos oss i byggsektoren. 

 

Fordi byggsektoren representerer ikke bare problemet, men også en viktig del av løsningen. Vi må snakke mer om tiltak, og vise frem konkrete pilotprosjekter som kan inspirere og sette nye standarder.

 

Paris-proof

Derfor lanserer vi i Powerhouse begrepet «Paris-proof buildings». Paris-avtalen fra 2015 handler om forpliktelser for utslippskutt. En oppfølgingsrapport fra FNs klimapanel høsten 2018 viser at vi helst bør holde oss godt under to graders temperaturøkning før konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene får katastrofale følger. 

 

Derfor mener jeg at ingen nye bygg bør få settes opp om de ikke kan dokumentere at de er i tråd med Paris-avtalens klimagassutslippsmål. Bidrar bygget til at vi holder oss under en og en halv grads global oppvarming? Er svaret nei, så burde ikke byggetillatelse gis. Dette høres kanskje radikalt ut, men vi må tørre å ta tøffe beslutninger hvis vi skal ha noe som helst mulighet til å nå de målene som vi som samfunn har forpliktet oss til.

 

Minimere CO2-utslipp

Her spiller politikere en helt avgjørende rolle. Det er de som faktisk kan styre dette gjennom teknisk forskrift. De har turt å bruke virkemidler som CO2-avgift til industri, rushtidsavgift til privatbilisme og andre klimatiltak som gir effekt. 

Men i dag er teknisk forskrift for tam, og de fleste i bransjen løper allerede foran. Nå kan vi bygge fasader med solceller, vi kan velge karbonnøytrale eller utslippsfrie materialer, og vi kan organisere byggeplassen slik at utslippene blir svært lave. Det krever heller ikke noen vesentlig ny teknologi. For når et bygg settes opp, så står det noen år - man regner faktisk at et norsk bygg står i omkring 60 år.

 

Ønsker tøffere krav

I Powerhouse setter vi ikke bare opp bygg, vi bygger fornybare energikilder. Vi har vært opptatt av lavt energiforbruk, og det vil vi alltid være. Men nå vil vi ha et paradigmeskifte, der vi fremover også snakker mer om klimagassutslippene i et livsløpsperspektiv. Flere aktører har snakket om dette før, men vi vil ha flere standarder, veiledere og målestokker. Derfor har jeg det siste året reist rundt og snakket om «Paris-proof buildings». Nå vil vi ha flere med, både offentlige og private aktører. Bransjen er klar for tøffere krav, men er forhandlerne på Hadeland modige nok til å gi oss det?