Statusoppdatering demokrati

Åssen var det nå igjen ..

STATUSOPPDATERING DEMOKRATI

Åssen var det nå igjen. Dette demokratiet.
Hu Erna er vår venn og til det norske folket viet.
Vi gjør vår plikt, vi går til urna, velger våre kårne.
Og så da? Ja, så blir det bare bedre vel, med år'ne?

Ola Bog sitt bilde.

.