Stans eksport av krigsutstyr til diktaturer

Det er på tide den norske militære støtten til diktaturer stanser.

Innlegget er skrevet sammen med Himanshu Gulati, formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Elisabeth Løland, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, Sandra Borch, leder i Senterungdommen, Andreas Halse, leder i Sosialistisk Ungdom, Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre og Paul Joakim Sandøy, leder i Unge Høyre.

I dag skal Stortingsmeldingen om eksport av norsk krigsutstyr fra Norge for 2011 behandles. Forrige gang Stortinget behandlet denne årlige meldingen, ble det avslørt at Norge hadde eksportert krigsutstyr til Gaddafi like før Libya-krigen brøt ut. Debatten om diktatoreksporten førte til at Regjeringen stanset all eksport av krigsutstyr til Libya. Det ser dessverre ut til å ha vært et ensomt tiltak. Årets melding viser at eksporten av krigsutstyr til diktaturer fortsetter. Det er på tide den norske militære støtten til diktaturer stanser.

I 2011 solgte Norge krigsutstyr til blant annet Saudi-Arabia, Qatar, Oman, Kuwait og De Forente Arabiske Emirater. Dette er land som har begått mange og grove brudd på menneskerettighetene i en årrekke. De Forente Arabiske Emirater, Qatar og Saudi-Arabia sendte i 2011 soldater til Bahrain for å slå ned på fredelige demonstranter som krevde demokrati. Faren for at det norske krigsutstyret kan brukes eller har blitt brukt til undertrykking er dermed reell.

Fra 2008 til og med 2011 eksporterte Norge krigsutstyr til Saudi-Arabia for over 235 millioner kroner. I Saudi-Arabia er politiske partier og fagforeninger forbudt. Nasjonale valg avholdes ikke, og regimet holder over 30 000 politiske fanger. Innbyggerne har en svært begrenset ytringsfrihet og vold, dødsstraff og tortur brukes som straff. Ved å selge krigsutstyr til Saudi-Arabia, er Norge med på å styrke diktaturets muligheter til å begå slike overgrep. Eksport av krigsutstyr til diktaturer virker også som en støtteerklæring til de samme regimene. Å utruste et diktatur militært er med på å legitimere både regimet og dets handlinger. Norge må stå på side med demokratiforkjemperne, ikke med statene som undertrykker dem.

Det er Stortingets ansvar å ta stilling til den norske eksportpraksisen. Vi oppfordrer derfor stortingspolitikerne til å la 2013 bli året Norge stanset eksporten av krigsutstyr til diktaturer.