Stabilt rentenivå er best

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror på seks rentehevinger fra Norges Bank innen utgangen av 2021. SSB regner med at sentralbanksjef Øystein Olsen hever renta på møtet i september.

Dagens rekordlave rente på 0,5 prosent, som vi har hatt siden mars 2016, er dermed historie.

Norges Bank har flere ganger varslet at den lave renta er som en skigard, den varer ikke evig. Banken vil øke renta skrittvis. Sannsynligvis med 0,5 prosentpoeng om gangen.

SSBs anslag om seks rentehevinger tror vi er for mye. Uansett er det for tidlig å slå det fast. Renta må bestemmes i forhold til den økonomiske situasjonen til enhver tid. Hensynet til inflasjonen, kronekursen og sysselsettingssituasjonen er avgjørende.

Akkurat nå ser det lyst ut. Det skyldes bedringen internasjonalt og at det investeres voldsomt i oljenæringen. Ting kan endre seg fort i økonomien. Hvis Donald Trump trapper opp handelskrigen og oljeprisene stuper på nytt, kan Norge komme ille ut. Det å spå om hva renta vil bli i 2021 er en like stor risikosport som å spå valgresultatet det året.

Aktiv bruk av rentepolitikken i nedgangstider kan være nødvendig slik det var under finanskrisen. Rentenedgangen ble da førstelinjeforsvaret i kampen for å berge arbeidsplassene. I mer normale tider er et stabilt og moderat rentenivå det beste for landets økonomi.

Rentepolitikken rammer ulikt. De fleste familier i dette landet trenger å låne penger, spesielt til bolig. Folk med store formuer og gode inntekter tåler en renteoppgang mye bedre enn folk uten formue og lav inntekt.

Renteøkning er ikke et godt verktøy for å få etterspørselen ned. Det bør i hovedsak skje gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Et progressivt skattesystem sørger for en mer rettferdig fordeling enn renteøkninger. Moderate lønnsoppgjør, som vi har hatt de siste årene, gjør også renteøking unødvendig.

Maset fra økonomene om at renta skal opp mange ganger i tida framover, gjør naturlig nok folk urolige. Ta det med ro. Renta vil øke, men med sneglefart.