Spørsmål til Espen Barth Eide

Jeg stilte noen spørsmål til utenriksministeren i "Folket Spørretime" (Aftenposten) for noen dager. Men jeg kan ikke se å ha fått svar. Så jeg gjentar og utdyper dem her.

Har regjeringen tenkt å trekke tilbake sitt krav om at Syrias Assad skal gå av og at Assads avgang skal være forutsetning for forhandlinger i Syria-konflikten? Skjønner ikke utenriksministeren at et slikt forhåndskravkrav kun er egnet til å sabotere forhandlinger? Og med hvilken rett kommer man med et slikt krav? Står utenriksministerens krav egentlig sterkere enn om Assad skulle kreve Stoltenbergs avgang?

Videre: Er utenriksministeren klar over at størsteparten av opprørerne i Syria er al qaeda og lignende islamister og at de kun har 10% støtte i Syrias befolkning og at Assad støttes av 70% av syrierne?

Dette er NATOs egne tall. Så man må jo gå ut i fra at også utenriksministeren er klar over det.

Ikke dermed sagt at Assad har noen stjerne i min bok. Men det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig og man må jo lure på om regjeringen (og opposisjonen) vet hva den holder på med, om den bare drives av vær og vind i utenrikspolitikken, nærmere bestemt USAs ulike innfall. For alternativet som peker seg ut i Syria er altså al Qaeda og lignende opprørere. Det er disse kreftene som indirekte støttes når man krever at Assad skal gå av. Så igjen: vet regjeringen hva den gjør? Lite tyder på det.

Det grunnleggende problemet her er naturligvis Norges uheldige allianse med NATO. Det er NATO som gjør Norge OG regjeringen til et lett bytte for krigspropaganda og som derigjennom har dratt Norge inn i kriger i fremmede land flere ganger de siste 15 åra.

Og sånn apropos: når skal regjeringen beklage sine krigsforbytelser i Libya? Regjeringen må beklage dette på samme måte som AKPere har beklaget sin støtte til Pol Pot.

Hilsen en som kunne ha stemt AP hvis det ikke hadde vært for miljø og utenrikspolitikken.