Spis riktig mot diabetes!

14. november er Verdens diabetesdag. Diabetes type to er i kraftig vekst i hele verden inkludert Norge, og rammer stadig yngre mennesker. Det er anslått at 1 av 3 barn født etter 2000 vil utvikle diabetes 2 i løpet av livet.

Forfattere: Nina C. Johansen, masterstudent i samfunnsernæring og Tetyana Kalchenko, lege (begge er styremedlemmer i foreningen HePla – Helsepersonell for plantebasert kosthold )

Fedme, diabetes type to og hjerte- og karsykdommer (som bl.a. hjerteinfarkt og hjerneslag) henger tett sammen. Fedme er en viktig risikofaktor for utvikling av diabetes, mens diabetes kan føre til karsykdom i flere organer.

Riktig kosthold spiller en rolle

Alle tre er livsstilssykdommer, der kosthold spiller en viktig rolle. Til tross for en del
forvirring blant folk, er det bred faglig enighet om hvilket kosthold er
sunnest. I motsetning til lav-karbokosthold med høyt innslag av animalske produkter
har plantebasert kosthold ikke bare gunstig effekt på vektendring,
men betydelig gunstigere effekt på hjerte-kar-sykdom og risiko for tidlig død.

Forskningsfronten som er oppsummert blant annet i de Nordiske
kostholdsanbefalinger (NNR-2012) viser at både overvekt, diabetes type to og
fedme kan forebygges ved å spise mer plantebasert kost enn det som er vanlig
i vestlige kosthold idag.


Bønner, linser, erter og grønnsaker anbefales

Helsedirektoratet anbefaler ved diabetes: «Grønnsaker og belgvekster (erter, bønner, linser) bør ha en sentral plass i kosten. Umettet fett som oljer, myke/flytende margariner og usaltede nøtter bør fortrinnsvis brukes." Også når man har fått diabetes er plantebasert kosthold gunstig.

Kosthold med større inntak av belgvekster, fullkorn, grønnsaker, nøtter og
bær kan forebygge senfølger ved diabetes. Karbohydrater her er av den
sunne typen - langsomme karbohydrater, som bl.a. bidrar til et mer
stabilt blodsukker og bedre metthetsfølelse.

Kjøttprodukter øker risikoen


Høyt inntak av matvarer fra dyreriket, spesielt bearbeidet kjøtt øker derimot
risikoen for livsstilssykdommer og kreft. Nylig har EU kommet med
anbefaling om å unngå bearbeidet kjøtt. To studiesammenfatninger fra
2013 viser at større inntak av egg kan både øke risiko for utvikling av
diabetes type to hos folk flest og hjerte- og karsykdommer hos pasienter
med diabetes.

Kilder:

1. Kahleova H, Matoulek M, Malinska H, Oliyarnik O, Kazdova L, et al. (2011)
Vegetarian diet improves insulin resistance and oxidative
stress markers more than conventional diet in subjects with
Type 2 diabetes. Diabet Med 28: 549-559.

2. Barnard ND, Cohen J, Jenkins DJ, Turner-McGrievy G,
Gloede L, et al. (2009) A low-fat vegan diet and a
conventional diabetes diet in the treatment of type 2
diabetes: a randomized, controlled, 74-wk clinical trial. Am
J Clin Nutr 89: 1588S-1596S.

3. Fung TT, van Dam RM,
Hankinson SE, Stampfer M, Willett WC, et al. (2010)
Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific
mortality: two cohort studies. Ann Intern Med 153:
289-298.

4. Lagiou P, Sandin S, Lof M, Trichopoulos D, Adami HO, et
al. (2012) Low carbohydrate-high protein diet and incidence
of cardiovascular diseases in Swedish women: prospective
cohort study. BMJ 344: e4026.

5. Li S, Flint A, Pai JK, Forman JP, Hu FB, et al. (2014)
Low carbohydrate diet from plant or animal sources and
mortality among myocardial infarction survivors. J Am Heart
Assoc 3: e001169.

6. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer»,
Nasjonalt råd for ernæring sier at det er overbevisende årsakssammenheng, kapittel 8, 9, 21 og 23 (http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer/Publikasjoner/kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-2011.pdf)
7. Helsedirektoratets nettside http://helsenorge.no/Sykdomogbehandling/Sider/diabeteskosthold/Vekt.aspx
8. Nordiske næringsstoffsanbefalinger NNR-2012 http://www.norden.org/sv/tema/nordic-nutrition-recommendation/