Sparepenger med ren samvittighet

La oss ta bekreftelsen fra FNs klimapanel på alvor og handle. Våre sparepenger ut fra olje og gassvirksomhet og inn i en mer fornybar fremtid. Vi fortjener, som generasjon, å motta vår pensjon med ren samvittighet.

Det er et tankekors at vår samtid har mest kunnskap og informasjon om det samfunnet vi lever i og utfordringene i det, enn noen samtid før oss har hatt. Likevel har vi ikke klart å gjøre mer for vår tids største krise - klimakrisen.

Tidligere denne uken kom FNs klimapanel sin andre delrapport med en vanntett bekreftelse på de store ødeleggelsene vi lenge har visst om. Nå finnes det ingen unnskyldning for ikke å handle. Havet stiger, det blir mangel på mat, mer ekstremvær, naturmangfoldet er truet og det blir flere flyktninger fra naturkatastrofer. Generalsekretær i Verdens meteorologiske institutt, Michael Jarrud sier "denne rapporten er det mest omfattende og mest solide vitenskapelige arbeid menneskeheten noen sinne har produsert. Det gir de mest solide vitenskapelige bevis i historien. Usikkerhet er ikke lenger en unnskyldning".

Regjeringspartiet FrP sin miljøpolitiske talsmann uttalte februar i år til Nordlys "klimaendringene er ikke menneskeskapte". Jeg håper inderlig Jan-Henrik Fredriksen tar seg til til å lese rapporten nøye, fra perm til perm og sørger for at hans parti omsider oppdaterer seg på utfordringene vi og fremtidige generasjoner står overfor. Det er på høy tid å slutte å diskutere om det er en krise, men heller hvordan vi skal løse den.

Et annet tankekors er at fremtidige pensjonsutbetalinger og penger som skaper vår velstand er hentet blant annet fra investeringer som har bidratt stort til klimagassutslippene, forsterker naturkatastrofer og hindrer oss i å nå 2-gradersmålet. Alle vil rammes av klimakrisen, også vi, de som rammes hardest vil være mennesker som allerede lever i total fattigdom. Det er betimelig å stille seg spørsmålet om vi som samfunn ønsker å tjene oss rike på andre menneskers nød.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe kom det et godt og viktig forslag om å trekke fellesskapets sparepenger i Statens pensjonsfond utland ut fra kullinvesteringer. Det er et viktig skritt i riktig retning, men vi som et velstående og ansvarlig samfunn bør gjøre mer. Skuffende var det at Venstre og KrF klarte å stemme mot forslaget til fordel for byråkratisk "utredningsforslag". Verden trenger ikke flere utredninger og utvalg. Verden trenger handling og det er trist at Venstre og KrF ikke sørger for dette. Nå håper jeg Arbeiderparti tar det neste steget i riktig retning og foreslår å trekke alle investeringer i fossil energi til fordel for fornybar. Statens pensjonsfond må også kunne investere i infrastruktur som legger til rette for distribusjon og produksjon av fornybar energi.

Verden ruster seg sakte til en klimarevolusjon og vi som oljenasjon er de største forkjemperne for den. For å få på plass en forpliktende internasjonal avtale trenger vi all troverdighet vi kan få, og ved å trekke våre sparepenger ut fra fossil energiutvinning vil vi vise at vi mener alvor. Det vil skape positive ringvirkninger og vi vil ha en større tyngde i klimaforhandlingene. Det er et poeng at våre investeringer i olje og gass vitner om at vi ikke helt tror på de kuttene vi selv ønsker internasjonalt. Hadde ambisjonene vi reiser ned til klimaforhandlingene med blitt virkelighet, ville andelen i oljefondet som er investert i fossil energi falt drastisk. Du setter ikke sparepengene dine i noe du ikke tror på og vet går dunken.

Vi må investere sparepengene våre i noe vi vet varer. Oljeprisene er avhengig av mange ulike og uforutsigbare faktorer. Investeringene i fornybar energi vil lønne seg, det er bare å sepå Norfund, som investerer i vannkraft og fornybar energi i utviklingsland som har siden oppstarten hatt større avkastning enn Oljefondet – 13 prosent, mot Oljefondets fem prosent.

La oss ta bekreftelsen fra FNs klimapanel på alvor og handle. Våre sparepenger ut fra olje og gassvirksomhet og inn i en mer fornybar fremtid. Vi fortjener, som generasjon, å motta vår pensjon med ren samvittighet.