Drikkepress. Ikke her, nei. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Sosial harakiri i julebordsesongen?

Julebordsesongen er rett rundt hjørnet, til stor glede for de fleste. For mange er det i tillegg en høysesong for å måtte forklare hvorfor man ikke drikker.

I vårt samfunn er alkohol noe alle har et forhold til, enten du drikker selv, er avholds, ung eller gammel, «kronisk» norsk eller ei. Så la oss snakke om det, da!

Sosial avviker

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Blå Kors kommer det frem at aldersgruppen 18 til 29 år skiller seg ut når det gjelder forventninger rundt det å drikke alkohol. Undersøkelsen viser at hele 1 av 5, i den samme aldersgruppen, heller takker ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker. I tillegg opplever nesten 3 av 10 i denne aldersgruppen det som ubehagelig å takke nei til alkohol. Her fortelles det om ubehag rundt forventninger om å drikke i sosiale situasjoner, og da særlig «maset» med å skulle forklare hvorfor man ikke vil drikke. Enkelte fremhever følelsen av å oppleve seg selv som en sosial avviker som står utenfor fellesskapet eller gruppen man tilhører. Likevel er det få som snakker åpent om det.

Julebord:  Mange ser fram til en kveld med kollegaer der man kan spise og drikke, aller helst på sjefens regning.

Drikkepress eksisterer ikke!

Drikkepress er et begrep mediene skriver om fra tid til annen. Drikkepress blant unge, drikkepress blant eldre, drikkepress på julebordet, drikkepress under fadderuka, osv. Det merkelige er at i befolkningsundersøkelser om drikkepress så stiller de aller fleste (særlig menn) seg kategorisk avvisende til at forventninger rundt alkohol kan bidra til å skape drikkepress. For mange er dette et begrep som rett og slett ikke eksisterer i deres verden.

Derfor er det et interessant paradoks at flere likevel oppgir at de har en følelse av å sende et sterkt signal dersom de velger å ikke drikke. Det kan oppfattes som at man tar avstand, kjeder seg eller ikke vil ta like stor del i fellesskapet.

Flere som står frem i mediene og snakker om egne opplevelser rundt drikkepress i sosiale situasjoner, opplever ofte å få moraliserende kommentarer som «Da ville jeg fått meg noen nye venner!!!» eller «Vi er da voksne mennesker som fint kan si nei uten at det trenger å være et problem».

Normer og koder

Alkoholen har en så naturlig og selvfølgelig plass i mange situasjoner at det til tider kan være vanskelig å sette ord på det. Likevel er det tydelig at det finnes normer og koder knyttet til alkoholbruk i mange situasjoner. Irina Lee setter fingeren på dette i boka si «Alkoholfri» når hun beskriver hvilken enorm kraft de to små ordene «nei, takk» kan være ladet med. Hun kaller det å «takke nei» som å begå en sosial harakiri – en symboltung handling alle skal ha en mening om.

Sosiale vesener

I vårt samfunn læres vi opp til å være egne og selvstendige individer som tar egne og selvstendige valg. Selvstendige valg også når det gjelder alkohol, selvsagt. Absurd nok er vi likevel sosiale vesener som i mange tilfeller går på akkord med oss selv for å bevare den gode stemningen – og særlig nå i tiden fremover mot jul er det jo ekstra hyggelig med god stemning.