Snusfornuftig Faktisk.no

"Med utgangspunkt i denne statistikken er 2018 året med de tredje laveste påviste tapstallene siden 2005. Det stemmer altså ikke at vi er inne i en av de blodigste rovdyrsomrene som har vært". Slik begrunner Mina Liavik Karlsen i Faktisk. no sin konklusjon om at Heidi Grenis utsagn i en Dagsnytt 18- debatt den 9. august var "Faktisk helt feil".

Påstanden som er lagt under lupen, er følgende: :"Nå er vi inne i en av de blodigste rovdyrsomrene som har vært". Dette tolker Liavik Karlsen som at den gjelder Norge og går grundig inn i problemstillingen med å presentere fem grafiske oversikter fra SSB som uomtvistelig verifiserer hennes egen konklusjon.
  Mitt spørsmål er: Var det verdt strevet?
Jo, hvis hensikten var å påvise at en stortingsrepresentant fra Senterpartiet var litt slumset i beskrivelsen av situasjonen for sauebøndene i Nord-Østerdal, Fosen og Meråker, var det nok det. Og Faktisk.no står fritt til å velge hvilke problemstillinger de vil belyse. 
Noen av oss mener at det finnes mer nærliggende spørsmål å ta fatt i. Jeg har faktisk utfordret "Faktisk. no" gang på gang til å ta opp noen av disse. Men de oppløser seg visst til ingen ting på makronivå. Derfor blir utviklingen i skadeomfanget i ulvesonen bare registrert som et positivt utslag av en vellykket rovviltpolitikk. Eller for å si det med Holberg: "Pasienten døde, det er sant, men feberen ham forlot".