Snevert kultursyn

En kulturby som lykkes er en som evner å dyrke kvalitet, innovasjon og nytenkning - og samtidig ta vare på tradisjoner.

Venstre har solgt Oslo Kino og endret Oslo Nye Teater på tross av store protester fra fagmiljøene. I Dagsavisen lørdag 27. september sier kulturbyråd Bjercke at kulturutvikling skjer best med initiativ fra kulturen selv. Mener Venstre at vi fra politisk hold verken skal mene noe om kulturutvikling eller komme med forslag til hvordan kultur-Oslo kan styrkes?

I samme artikkel beskylder Venstres Hallstein Bjercke Arbeiderpartiet for å føre en instrumentell kulturpolitikk. Dette gjør han med utgangspunkt i et forslag fra blant andre undertegnede om å selge Oslo Konserthus. For å kunne finansiere «Verdensteateret ved Akerselva», samt sørge for forsterkning av kulturbyen Oslo på en rekke andre områder, foreslår vi å selge Oslo Konserthus. Lokalene er ikke lenger optimale for Filharmonien eller andre.

Konserthuset trenger betydelige, kostbare oppgraderinger som Oslo kommune ikke har vært villige til å ta. Konserthuset har et fantastisk tilbud, men det er på tross av byggeier. Tilbudet skal vi sikre at består, men vi tror likevel at Oslo-folk flest er bedre tjent med at kommunen selger Konserthuset og bruker midlene til å satse på mer kultur på flere områder. At å ønske seg mer for publikum og kunstnerne skal beskyldes for å være instrumentelt, viser kun hvor snevert syn på kulturutvikling Venstre har. Det Bjercke kaller instrumentelt kaller jeg annerledestenkning. Og det tror jeg Oslo trenger.

For å sikre fortsatt gode vilkår for Filharmonien skal vi selvfølgelig involvere dem og andre i denne prosessen. Der kan byråden slappe helt av. Arbeiderpartiet er involveringspartiet. Vi vil at folk skal være med på den store samtalen om samfunnet vårt. Og vi er villige til å lytte. Gjør Bjercke egentlig det samme?

Da byråden foreslo å gjøre Oslo Nye om fra et institusjonsteater til et prosjektteater mente de ansatte ved teateret at det var en svært risikabel strategi. Daværende teatersjef, Catrine Telle, sa: «Kulturbyråden vil ha et teater som hyrer inn folk når vi har bruk for dem og hiver dem ut når vi ikke har bruk for dem. Det er en form for arbeidsliv som er mye mer ubarmhjertig.» Da forslaget om å selge Oslo Kino kom på bordet gjorde filmbransjen nærmest opprør. Amanda-vinner Erik Poppe skrev den gangen følgende i et innlegg i Aftenposten: «Selges Oslo Kino, er det fare for en ensretting i kinotilbudet og dramatisk dårligere betingelser for kvalitetsfilmen. Oslo Kinos rolle er så sentral, i kraft av sin størrelse, at dette også vil ramme deler av den generelle importen av filmer til Norge.» Han sa også at «Man trenger verken å være rød, grønn eller blå for å se at et kinomarked dominert av private kinokjeder handler om at inntektene - og ikke kulturansvaret - finleses på bunnlinjen.» Hvis dette er representativt for byrådens involveringsstrategi er dette nok en grunn til å mene at Oslo trenger nytt styre ved valget 2015. Oslopublikummet har for øvrig allerede gått glipp av mange filmer på kino. Syv hittil i år.

En kulturby som lykkes er en som evner å dyrke kvalitet, innovasjon og nytenkning - og samtidig ta vare på tradisjoner. For Arbeiderpartiet er det viktig at kulturpolitikken styres av fellesskapets behov og ikke av kommersielle interesser. Bjercke sier at utviklingen ikke må styres fra politisk hold. Jeg tror vi får den beste kulturutviklingen når både politikere, kulturarbeidere, kunstnere og publikum tenker høyt. Vi må evne å kombinere både fornuft og følelser. Jeg er sikker på at vi som sitter i bystyre, byråd og andre folkevalgte organer må være frampå, tørre å ta imot ballen, presentere nye tanker og ideer. Hvis vi ikke viser initiativ og tar ansvar, er vi ikke oppgaven verdig.