Skuffende av Islamsk Råd

Islamsk Råd Norge inviterer ikke ofte til demonstrasjoner. Nå velger de å gjøre det. Dessverre skjer det på vegne av sårede religiøse følelser og ikke i protest mot drepte og sårede mennesker.

Det er trist at Islamsk Råd Norge går inn i rekken av religiøse institusjoner og grupperinger som lar seg bruke av enkeltpersoner, grupper og myndigheter som spekulerer i politisk bruk av sårede religiøse følelser. Slik velger muslimske ledere i Norge å bruke sin autoritet til å markere at for gode muslimer er respekten for egne, sårede religiøse følelser viktigere enn respekten for uskyldige menneskers liv, helse og eiendom.

Generalsekretær Mehtab Afsar forteller Dagsavisen torsdag 20. september at Islamsk Råd Norge «først og fremst vil vise vår avsky mot filmen ‘Innocence of Muslims’». Han legger til at rådet også vil markere mot «en reaksjon hos enkelte som ikke er i tråd med islam: ødeleggelse av eiendom, plyndring og faktisk drap på uskyldige mennesker.» Men at uskyldige drepes, er ikke det vesentligste for Islamsk Råd Norge. Det viktigste for dem er å reagere mot en dårlig film.

Islamsk råd kunne valgt å markere et islamsk krav om ikkevoldelig konflikthåndtering og respekt for det enkelte menneskes ukrenkelige verdi. De kunne valgt å markere at de religiøse og politiske ledere som nå hevder de taler på vegne av verdens muslimer, har et vel så stort ansvar for å forhindre drap og vold mot uskyldige og plyndring av andres eiendom. Den muligheten velger de norske religiøse lederne ikke å bruke. Dermed oppnår filmskaperen noe av sin onde hensikt med filmen: Å framstille muslimer i et dårlig lys. For det vil ikke styrke respekten for muslimer i Norge at deres religiøse ledere mener det er mindre alvorlig å ta uskyldige liv enn at enkeltpersoner og politiske grupperinger - dessverre med stor suksess - utnytter muslimers dype respekt for sin profet. Dette selv om det også denne gangen, som etter utgivelsen av «Sataniske vers» og publiseringen av de danske Muhammed-karikaturene, først og fremst er uskyldige muslimer som drepes og skades i de politisk orkestrerte opptøyene.

Ann-Magrit Austenå er forfatter av boka «Arven etter Sataniske vers»