Skremande om ny frihandelsavtale

Nytt storangrep frå frihandelsterroristane.

Dersom folk flest hadde forstått den trusselen mot politisk folkestyre som ligg innbakt i prosjektet om eini ny frihandelsavtale mellom EU og USA, så ville det vore lett å mobilisere mot den.
Dei politiske leiarane offentleggjorde i dag jublande frå toppmøtet i Irland at ein slik avtale er på gong, men alt for to veker sidan skreiv Corporate Europe Observatory (CEO) dette om desse planane:
"The proposal follows a persistent campaign by industry lobby groups and law firms to empower large companies to challenge regulations both at home and abroad if they affect their profits. As a result, EU member states could soon find domestic laws to protect the public interest challenged in secretive, offshore tribunals where national laws have no weight and politicians no powers to intervene."
CEO, som set eit kritisk søkelys på lobby-aktiviteten til storkonserna mot politiske miljø i EU, skriv vidare dette, som altså bør kunne skreme dei mest flegmatiske:
"The Commission’s proposal for investor-state dispute settlement under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)1 would enable US companies investing in Europe to skirt European courts and directly challenge EU governments at international tribunals, whenever they find that laws in the area of public health, environmental or social protection interfere with their profits. EU companies investing abroad would have the same privilege in the US."
Snakk om vekkforhandling av folkestyre og politisk handlingsrom... For meg er dette uhyggeleg lesing, særleg når eg ser at dei politiske storkanonene som er på plass i Irland, alt har lagt ustoppeleg mengder prestisje i avtalen. Ein avtale som så til dei grader blir spesialsydd etter storkonserna sine interesser.
Faren for at Norge går med i same liberalistiske dragsuget er overhengande..


Det er til å bli kvalm av når dei same folka held fram med å snakke om demokrati og friheit for vanlege folk....
Sjå evt meir om korleis storkonserna kjeppjagar regjeringar juridisk gjennom slike avtalar på http://corporateeurope.org/publications/transatlantic-corporate-bill-rights