Skolene blir dradd inn i klimakrangel

Rektorene ved norske skoler får en oppfordring fra “Klimarealistene” om å endre syn på klimaendringer. En liten lukket gruppe som avviser konklusjonene fra klimaforskningsmiljøet.

Men hvorfor har de valgt skolene som en slagmark for sin kampanje?

Det er neppe noen tilfeldighet. Det ser ut til at det dreier seg om en dogme-preget propaganda med likhetstrekk til kampanjer rundt tobakk og kreativisme/evolusjon.

I USA har det lenge pågått en dragkamp mellom konservative kristne og læren om evolusjon. George W. Bush ga sin støtte til undervisning av ‘Intelligent_Design’ i skolen fordi begge sider av debatten bør komme ordentlig frem (Washington_Post).

Det samme argumentet finner vi igjen i brevene fra “klimarealistene”, som har henvendt seg til Utdanningsforbundet “for å be disse om å distribuere heftet som et supplement til klimaheftet “Klima - alt henger sammen med alt” som benyttes i skolen”.

Nylig har også det såkalte the Heartland Institute i USA engasjert seg for skolene, og har startet en kampanje for å skape et inntrykk om at økte drivhusgasser ikke er noe problem (New_York_times).

Det finnes dokumentasjon som viser en forbindelse mellom “klimarealistene” og the Heartland Institute (feks. en video) og lignende organisasjoner (SEPP - foto).

Avisen the_Guardian fremstilte historien rundt klimadebatten som ‘a Shakespearean tragedy’. Vi vet hvordan det endte i USA.

Dokumentaren ‘Climate of Doubt’ (YouTube) viser hvordan klimaspørsmålet glapp i USA. Det er en historie hvor the Heartland Institute spilte en rolle, og som "klimarealistene" gjerne ønsker en reprise på her i Norge.

Taktikken var å så tvil til tross for god kunnskap - en strategi kjent som 'doubt is our product' fra tobakkindustrien og som har skapt et nytt begrep: 'agnotology'. Boken 'Merchants_of_doubt' mener å dokumentere dette.

“Klimarealistene” mener likevel at deres syn “er solid forankret i den omfattende internasjonale forskningen om naturlige klimavariasjoner...”. Denne forskningen har jeg tidligere omtalt på Nye Meninger (‘Noen_Merkelige_Beregninger’ og ‘Klimadebattens_’svarte-Per’_skaper_et_dilemma’), noe som førte til kneblingsforsøk.

Det er på tide å gå dem i sømmene og etterprøve påstandene. Det bør være universitetenes og akademias jobb.